Födelsemärken och hudförändringar

Hemangiom hos barn

Hemangiom visar sig som ett märke på huden och är vanligast hos barn upp till ett år. De flesta hemangiom ger inga besvär och försvinner av sig själv. Hemangiom är inte skadliga men de kan behöva behandlas om de sitter illa, till exempel om de skymmer synen.

Hemangiom består av en samling blodkärl som kan finnas vid födseln eller uppstå under barnets första levnadsmånader.

Hemangiom kallas också för smultronmärke.

Symtom

Hemangiom, smultronmärke.

Hemangiom kan vara upphöjda eller platta.

Hemangiom är oftast klarröda, rödlila eller mörkröda. En del hemangiom som ligger djupt inne i huden kan vara nästan hudfärgade eller bara lätt blåaktiga.

Storleken varierar från några millimeter upp till flera centimeter. Stora hemangiom syns oftast redan vid födseln. Även små hemangiom syns ibland vid födseln

Vanligt att hemangiom växer

Hemangiom brukar växa både på bredden och på höjden. Oftast växer de som mest under barnets tre första levnadsmånader.

För en del barn fortsätter hemangiomet att växa, ibland upp till barnet är ungefär ett år. Sedan slutar det att växa och blir med tiden blekare och mindre. Hemangiomet brukar försvinna helt när barnet är mellan tre och nio år.

Ibland finns det ett märke i huden där hemangiomet har suttit. Märket blir kvar i huden hela livet.

Ibland kan hemangiom blöda

När hemangiom växer kan det bli sår och mindre blödningar i dem. Då kan barnet få ont.

När och var ska jag söka vård?

De flesta barn som får hemangiom har inga besvär av det och ni behöver inte söka vård. Hemangiomet försvinner vanligtvis av sig själv.

Kontakta barnavårdscentralen, BVC, om barnet får ett hemangiom senare än sex veckor efter förlossningen, eller om barnet har sex hemangiom eller fler.

Kontakta BVC eller en vårdcentral om hemangiomet blir sårigt och gör ont, ger besvär på något annat sätt, eller om huden omkring blir röd och varm.

Kontakta vården om du känner oro eller har frågor om ditt barns hemagiom.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Om det blöder kan du trycka med en kompress eller en ren handduk mot såret tills det slutar att blöda.

Läker inte såret kan det bero på att bakterier har kommit in i såret. Då kan det behöva behandlas med antibiotika.

Undersökningar och utredningar

Vanligtvis görs inga fler undersökningar än att sjuksköterskan eller läkaren tittar på huden. Det brukar räcka för att vara säker på att det är hemangiom.

Behandling

Hemangiom behöver nästan aldrig behandlas.

Ibland kan barn som har hemangiom behöva behandlas med läkemedel. Det gäller till exempel om det sitter mycket nära ögat eller på nästippen. Det kan också behövas om hemangiomet sitter på läppen och gör att barnet får svårt att äta.

När barnet blir äldre

Finns ett märke kvar i huden efter att hemangiomet har försvunnit kan det ibland tas bort. Det kan bli aktuellt om märket är stort och sitter på ett ställe så att det stör barnet, och hen själv vill ta bort det. Det brukar i så fall tas bort när barnet är äldre än åtta till tio år.

Kontakta en vårdcentral för att diskutera vad som är lämpligt att göra.

Vad är hemangiom?

Hemangiom är en samling blodkärl som bildas under huden. De flesta hemangiom utvecklas under barnets första levnadsmånad.

Hemangiomen är inte skadliga.

Hemangiom försvinner av sig själv, men det kan ta allt från några år till tio år.

Det kan bli ett märke kvar i huden som syns resten av livet om hemangiomet har varit stort eller om det har blivit sår i det.

Vanligt med hemangiom

Hemangiom är vanliga. Det är inte helt klart varför de uppstår. De är vanligare hos för tidigt födda barn.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen ni får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Barn ska också vara delaktiga. Det finns ingen åldersgräns när ett barn får vara med och bestämma i en vårdsituation. Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Barnets rätt att bestämma själv hänger ihop med barnets mognad. För att kunna vara aktiv i vården och ta beslut är det viktigt att de förstår informationen.

Till toppen av sidan