Lagar och bestämmelser

Bemötande och val av behandlare

Innehållet gäller Dalarna

Enligt den etiska principen om människors lika värde har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller funktionshinder. Det gäller både om du är patient eller närstående. I lika hög grad gäller det omvända att patienter och närstående visar vårdpersonalen respekt.

Till toppen av sidan