Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd och frikort i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient inte ska betala mer än 1400 kronor för besök i öppenvården, under en tolvmånadersperiod. Öppenvård innebär till exempel besök på vårdcentral eller vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Region Dalarna har e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort, som innebär att du inte längre behöver samla stämplar till ditt frikort. När du uppnått gränsen för frikort kommer vi att informera om det och du behöver då inte betala fler avgifter under resterande tolvmånadersperiod.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvårdsbesök under en period på tolv månader. I Dalarna är denna gräns 1400 kronor. Högkostnadsskyddet gäller för besök i öppenvården, till exempel på en vårdcentral eller mottagning. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet och hos privata vårdgivare som har avtal med en region.

I högkostnadsskyddet för sjukvård ingår inte de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus (vårdas inom så kallad slutenvård), vid uteblivet besök, vaccinationer, sjukresor, intyg och hjälpmedel.

Frikort

När du har betalat sammanlagt 1400 kronor på mindre än tolv månader får du ett frikort. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av den tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök den 25 april ett år. Efter ett antal besök når du den 10 oktober samma år frikortsgränsen på 1400 kronor. Då får du ett frikort hemskickat och betalar inget för besöken i öppenvård fram till den 24 april året därpå.

Elektronisk hantering av stämplar

I det elektroniska systemet behöver du inte samla stämplar i ett högkostnadskort till ditt frikort. I stället håller vi reda på dina betalningar och talar om för dig när du uppnått kostnader för 1400 kronor, och då inte behöver betala fler besöksavgifter under resterande tolvmånadersperiod.

Region Dalarna och de privata vårdcentralerna registrerar de flesta av dina patientavgifter automatiskt. Fakturor för receptarvoden behöver du visa upp i någon patientkassa för att få införda i systemet.

Vissa privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna har anslutit sig till det nya systemet, men inte alla. Fråga din vårdgivare om de är anslutna. Om de inte är det kan du be om att få avgifterna införda genom att uppvisa kvitto i någon av regionens patientkassor. Detsamma gäller för avgifter betalda i andra regioner.

Så här går det till

  • Vid varje nytt besök registrerar systemet de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.
  • När du har betalat 1400 kronor får du ett frikort som skickas hem till din folkbokföringsadress. På kortet står från vilket datum och hur länge du får avgiftsfria besök.

Ibland måste du ta med dig ditt frikort

Inom Region Dalarna behöver du inte visa upp ditt frikort, men ha gärna med det vid andra besök i vården. Högkostnadsskyddet gäller i hela landet, men hanteras på olika sätt i olika regioner. Du kan därför behöva visa att du har frikort. Detta gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med Region Dalarna men som inte anslutit sig till det nya systemet.

Ibland behöver vi ditt samtycke

För att kunna svara på frågor om dina avgifter utanför Region Dalarna behöver vi ditt samtycke. Du behöver endast lämna ditt samtycke en gång för att de vårdgivare som är anslutna till e-frikortstjänsten ska se vilka besöksavgifter som är inregistrerade i e-frikort. Informationen som visas är endast besöksdatum, belopp och vilken vårdgivare besöket varit hos. Du kan när som helst återta ditt samtycke.

Utträde ur tjänsten

Du har också rätt att helt avstå från att vara med i den elektroniska hanteringen. Då måste du själv ta med och visa upp kvitton på besöksavgifter för att kunna få frikort. För att inte ta del av e-frikortstjänsten, fyll i och skicka in en särskild blankett.

Här finns blanketten: Utträdesblankett

Till toppen av sidan