Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd för hjälpmedel i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Högkostnadsskydd för hjälpmedel innebär att du som använder hjälpmedel inte ska betala mer än 1300 kronor i patientavgift för hjälpmedel under en tolvmånadersperiod.

Högkostnadsskyddet för hjälpmedel är gemensamt för Region Dalarna och samtliga 15 kommuner i Dalarna. Det innebär att du som använder hjälpmedel får dina avgifter registrerade i samma högkostnadsskydd oavsett om hjälpmedlet förskrivs i kommunen eller regionen.

Frikort för hjälpmedel

När du har betalat sammanlagt 1300 kronor på mindre än tolv månader får du ett frikort. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av den tolvmånadersperioden, räknat från första förskrivningen av ett hjälpmedel.

Ett exempel: Du får ditt första hjälpmedel förskrivet den 25 april ett år. Efter ett antal förskrivna hjälpmedel når du den 10 oktober samma år frikortsgränsen på 1300 kronor. Då får du ett frikort och betalar inget för fortsatta förskrivningar fram till och med 25 april året därpå.

Elektronisk hantering av frikort

Hanteringen av högkostnadsskyddet och frikort är elektronisk, så kallad e-frikort. Det innebär att du inte behöver samla stämplar till ditt frikort. När du uppnått gränsen för frikort blir du informerad om det och du behöver då inte betala fler avgifter under resterande tolvmånadersperiod.

Utträde ur tjänsten

Du har också rätt att helt avstå från att vara med i den elektroniska hanteringen. Då måste du själv ta med och visa upp kvitton på hjälpmedelsavgiften för att kunna få frikort. För att inte ta del av e-frikortstjänsten, fyll i och skicka in en särskild blankett.

Här finns blanketten: Utträdesblankett

Till toppen av sidan