Anhörig – närstående

Du som är närstående i vården

Du ska ha möjlighet att få information om en närstående persons vård. Som närstående räknas till exempel barn, partner, sambo, syskon eller en nära vän.

Två personer som håller om varandra i en soffa. Fotografi.
Även du som är närstående kan få stöd och hjälp i din situation.

Du som är närstående till en person som är sjuk kan be om att du att du ska bli informerad om hur hen mår och vilken vård hen får. Men det är den som är sjuk som bestämmer om du ska få informationen.

Du som är närstående ska få information om den som är sjuk inte kan ta emot informationen alls.

Till toppen av sidan