Riktlinjer för språket

Introduktion till språkriktlinjerna

Riktlinjerna är ett stöd för dig som skapar innehåll till 1177 eller UMO.

Vi utgår från Språkrådets rekommendationer. De finns bland annat i boken Svenska skrivregler. Vi följer rekommendationerna i Svenska Akademiens ordlista, SAOL. Den form av ordet som står först i SAOL är den som ska användas.

Mer om språk på andra webbplatser

Språket ska vara tydligt, lättläst och lätt att förstå

Pratbubbla till språkliga riktlinjer

Språket på 1177.se och UMO.se ska vara tydligt, lättläst, lätt att förstå, vardagligt och enkelt. 

De fyra viktigaste punkterna i språkriktlinjerna är följande: 

  • Skriv användbara texter. 
  • Skriv ur användarens perspektiv. 
  • Skriv inkluderande, stärkande och normkritiskt. 
  • Skriv så att språket är lätt att läsa och förstå. 

Texterna innehåller korta stycken med mellanrubriker som gör det lätt att hitta. Vi använder ibland punktlistor för att göra texterna lätta att läsa. 

De flesta läser i mobilen. Därför ska texterna börja med det viktigaste för att det ska vara lättare att hitta det man söker. 

Tänk på målgruppen 

Vi strävar efter att ha ett normkritiskt perspektiv för att våra texter ska vara inkluderande och stärkande. Det innebär bland annat att vi inte förutsätter att texternas mottagare lever på ett visst sätt, eller har särskilda egenskaper. Vi vill inte peka ut vissa sätt att leva eller vissa egenskaper som normala och andra som onormala. Vi använder inte ord och formuleringar som kan verka exkluderande och värderande. 

Här kan du till exempel läsa vad vi menar när vi skriver kvinna eller man. 

Språket förändras och vi uppdaterar våra riktlinjer regelbundet, till exempel rekommendationerna för enskilda ord. 

Innehållet uppdateras regelbundet 

På 1177.se finns många artiklar. Vi går igenom dem regelbundet, men alla artiklar kommer aldrig att kunna vara helt uppdaterade. Du kan därför hitta artiklar som inte följer språkriktlinjerna. Meddela oss gärna om det är något som inte stämmer.

Till toppen av sidan