Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

  • Är du 60 år eller äldre bokar du tid för vaccination på 1177.se
  • Är du 18–59 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 får du kallelse till vaccination.
STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

Ångesthjälpen ung - internetbaserade KBT-behandling

Innehållet gäller Dalarna

KBT via nätet gör att du kan arbeta med din behandling hemifrån och när det passar dig bäst. Du får hjälp och stöd när du vill och var du vill. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi KBT, och har utvärderats vetenskapligt.

Till toppen av sidan