Psykiatrin i Dalarna

Så här söker du psykiatrisk vård i norra och västra Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Första besöket

Ditt första besök kan ske hos läkare, psykolog eller sjuksköterska.

För att kunna bedöma vilken vård du har behöver vi göra en basutredning av dina symtom och de besvär du har.

Basutredningen består till största delen av självskattningar och intervjuer. Den innehåller också en kartläggning av dina alkohol- och drogvanor. Självskattning innebär att du får värdera dina besvär genom att svara på frågor med hjälp av så kallade skattningsskalor.

Vi behöver också säkerställa att det inte är någon kroppslig sjukdom som är orsak till dina psykiska besvär. Därför får du lämna blod- och urinprov i samband med ditt första besök hos oss.

När basutredningen är klar gör läkaren en bedömning av ditt tillstånd och sätter en diagnos, om inte utökad utredning måste ske innan diagnos kan sättas.

Basutredningen kan också visa att du inte behöver behandlas inom psykiatrin, utan att du får bättre hjälp på din vårdcentral eller av egenvård.

Fast vårdkontakt

När du blir patient inom psykiatrin erbjuds du en fast vårdkontakt som oftast är en sjuksköterska eller skötare på ett av våra mottagningsteam i Mora, Rättvik eller Malung. Den fasta vårdkontakten samordnar insatserna kring din vård och behandling och samarbetar genom ronder och konferenser där andra yrkesgrupper är representerade.

Vårdplan

Efter kartläggning av dina besvär och vad du vill ha hjälp med upprättas en vårdplan utifrån dina behov och den vård och behandling som psykiatrin kan erbjuda dig. Vårdplanen ska utvärderas och uppdateras regelbundet.

Utökad utredning

Ibland behöver en utökad utredning genomföras för att kunna sätta diagnos. Ett exempel på det är neuropsykiatrisk utredning som görs för att utreda diagnos ADD, ADHD eller autism.

Behandling

Det finns olika typer av behandlingar mot psykiska besvär t.ex. läkemedelsbehandling, psykologisk behandling och psykiatrisk omvårdnad.

Till toppen av sidan