Psykiatrin i Dalarna

Psykossjukdom

Innehållet gäller Dalarna

Läkemedelsbehandling

När man har en psykossjukdom är läkemedel en grund i behandlingen. Målet är att du ska få en medicinering som hjälper dig och gör att din vardag fungerar bättre. Antipsykotiska läkemedel kan tas som tabletter eller injektioner.

Medicinering och dos provas ut i nära samråd med din läkare. När du börjat ta läkemedel är det viktigt att inte sluta utan att prata med din läkare. De flesta patienter med en psykossjukdom blir sjuka igen om de slutar ta sina läkemedel.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

Utbildning och information kring din diagnos

Familjeintervention- utbildning och stöd

Fysisk aktivitet på recept

Gruppaktiviteter såsom Öppet hus

IPT-k: kognitiv träning i grupp

Mobil krisintervention

Rådgivande samtal om levnadsvanor

Hälsosamtal

Återfallsprevention

Psykologisk behandling

KBT

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling.

Till toppen av sidan