Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Psykiatrin i Dalarna

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Innehållet gäller Dalarna

Läkemedelsbehandling

Det finns ingen medicin mot EIPS men du kan få medicin som lindrar vissa av symtomen eller om du har andra besvär.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

Rådgivande samtal om levnadsvanor

Psykologisk behandling

Dialektisk beteendeterapi (DBT) i grupp eller individuellt

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling.

Till toppen av sidan