Psykiatrin i Dalarna

Bipolär sjukdom

Innehållet gäller Dalarna

Läkemedelsbehandling

Läkemedel är grunden i behandling av bipolär sjukdom. I första hand används läkemedel som är stämningsstabiliserande. De motverkar kraftiga svängningar i sinnesstämningen och minskar risken för att du blir sjuk. Läkemedel vid bipolär sjukdom tas varje dag under en längre period. För att få bra effekt är det viktigt att äta det regelbundet.

I första hand rekommenderas behandling med litium. När du behandlas med litium får du ta prover regelbundet för att se att koncentrationen av läkemedlet i blodet är på en bra nivå. Ibland kan man behöva prova flera läkemedel innan man hittar det som passar bäst.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

Gruppbehandling

Återfallsprevention

Rådgivande samtal om levnadsvanor

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling.

Har du en bipolär typ 1 eller behandlas med litium behåller du kontakten med oss i psykiatrin. Andra bipolära sjukdomar behandlas vanligen på en vårdcentral när man mår bättre.

Till toppen av sidan