Psykiatrin i Dalarna

Beroendesyndrom

Innehållet gäller Dalarna

Läkemedelsbehandling

När du bryter ditt beroende kan du få hjälp att lindra abstinensen med läkemedel. Du kan också få läkemedel som minskar suget efter alkohol och förebygger risken för återfall.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

MET (Motivational Enhancement Therapy)

Återfallsstrategier

NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy)

Nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel

Samarbete i Integrerad beroendemottagning

Samarbete med LARO-mottagning

Psykologisk behandling

Färdighetsträning i grupp

Stabiliseringsgrupp PTSD

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling.

Till toppen av sidan