Psykiatrin i Dalarna

Autismspektrum

Innehållet gäller Dalarna

Autismspektrum är ett samlingsbegrepp för bl.a. autism och Aspergers syndrom.

Läkemedelsbehandling

Autismspektrum behandlas inte med läkemedel. Däremot kan du få behandling för andra svårigheter t.ex. sömnproblem, depression, ångest eller tvångssyndrom.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

Information och utbildning om din diagnos i grupp

Rådgivning och psykosociala insatser

Rådgivande samtal om levnadsvanor

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling.

Till toppen av sidan