Psykiatrin i Dalarna

Ångestsyndrom

Innehållet gäller Dalarna

Generaliserat ångestsyndrom, Post traumatiskt stressyndrom, Tvångssyndrom, Social fobi och Panikångest

Läkemedelsbehandling

Det finns flera olika läkemedel som hjälper vid ångestsyndrom. Vilket som passar bäst är individuellt och provas ut tillsammans med din läkare.

Ibland behöver man prova flera läkemedel för att hitta det som passar bäst.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

Återhämtningsstrategier

Rådgivande samtal om levnadsvanor

Psykologisk behandling

Gruppbehandling

Individuell behandling

Internetbaserad behandling

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling. När du mår bättre kan du eventuellt fortsätta din behandling hos vårdcentralen eller genom egenvård.

Till toppen av sidan