Psykiatrin i Dalarna

ADHD

Innehållet gäller Dalarna

Läkemedelsbehandling

Det finns flera läkemedel som kan hjälpa vid ADHD. Vilken medicin och dos som passar dig provas ut i samråd med din läkare. Oftast provar man först ett centralstimulerande läkemedel. Om du får medicin kommer du få träffa en sjuksköterska eller skötare för att regelbundet följa upp effekten och eventuella biverkningar av medicinen.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

Information och utbildning om diagnosen i grupp

Rådgivning och psykosociala insatser

Rådgivande samtal om levnadsvanor

Hjälp med anpassningar, struktur och rutiner samt kognitivt stöd

Psykologisk behandling

Internetbaserad KBT-behandling

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling.

Till toppen av sidan