ÖVERGREPP OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott

Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Att göra något sexuellt med någon som inte vill det, är olagligt. Våldtäkt och sexuella övergrepp är olika sorters sexualbrott. Det är aldrig ditt fel om du utsätts. Du har rätt att få hjälp och stöd om du har varit med om ett sexualbrott.

Det är ett sexualbrott om någon tar på dig eller får dig att ta på dig själv på ett sexuellt sätt utan att du vill det. Det är också ett sexualbrott om någon utsätter dig för en våldtäkt. Det finns hjälp för dig som varit med om ett sexualbrott. 

Du kan läsa mer om vad som är sexualbrott på polisen.se.

Läs vad det står om de olika sexualbrotten i lagen.

För dig som är under 18 år

Texten på den här sidan är skriven för vuxna. Du som är under 18 år kan också läsa den och få hjälp, men det finns särskild information skriven för dig på  UMO.se eller på Våga berätta.

Sex ska vara frivilligt

Enligt lagen är det förbjudet att ha sex med en person som inte deltar frivilligt.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du deltagit frivilligt en gång så betyder det inte att du deltar frivilligt nästa gång. Det kan också vara så att du sagt ja till hångel och smek men inte till penetrerande sex. 

Du har rätt att säga nej om du inte vill vara med på en sexuell aktivitet. Du har också rätt att säga nej om du inte vill fortsätta med de aktiviteter som du velat vara med om tidigare. Du ska inte behöva förklara och försvara varför du inte vill. 

Du kan visa om du vill eller inte vill på många olika sätt, det behöver inte vara med ord. Du kan till exempel visa med kroppen att du inte vill. Att vara helt passiv kan också vara ett uttryck för att inte vilja delta.

Har någon gjort något sexuellt mot eller med dig mot din vilja så är det olagligt. Det behöver inte ha förekommit hot och våld eller att du varit i en särskilt utsatt situation. 

Det är alla deltagares ansvar att försäkra sig om att alla deltar frivilligt och att säga till om man inte vill delta längre.

Du kan alltid säga nej till sex med din partner, även om ni har ingått äktenskap.

Vad är en våldtäkt?

Våldtäkt är när en person har samlag eller utför andra sexuella handlingar som kan jämföras med ett samlag med någon som inte tydligt har visat att hen vill det. 

Det som kallas överfallsvåldtäkter, det vill säga att man blir påhoppad av en okänd person utomhus är ovanligt. Det är vanligare att den som våldtar känner den som blir utsatt. 

Det är våldtäkt om den utsatta var yngre än 15 år när övergreppet begicks. Brottet är då våldtäkt mot barn. 

Läs mer om åldersgränser för sex på UMO.se 

Ibland kan det vara svårt att säga nej

Det finns tillfällen då det är svårt att säga nej eller skydda sig mot övergrepp. Det kallas att förövaren utnyttjar den utsattes situation. Det är olagligt, även om du gett ett samtycke.

Det är olagligt att ha sex med någon som inte kan säga nej för att hen är i beroendeställning till förövaren. 

Det är olagligt att ha sex med någon som inte kan uttrycka sin vilja. Här är några exempel på när det kan vara svårt att uttrycka sin vilja.

 • När du sover.
 • När du är påverkad av alkohol eller droger.
 • När du har en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada som gör det svårare att kommunicera eller uttrycka din vilja.
 • När du blir väldigt rädd. Då gör kroppen ibland inte som du vill. 

Det vanligaste straffet för våldtäkt är fängelse.

Vad är ett sexualbrott?

Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening, är sexuella handlingar mot någons vilja alltid kränkningar mot den som utsätts, även om det inte kan rubriceras som brott enligt lagen, eller om polisutredningen läggs ner. Sexuella handlingar som domstolen inte kan döma någon för kan ändå vara sexualbrott. 

Exempel på sexuella handlingar som är sexualbrott är: 

 • Att ta på någons kropp med händerna, munnen eller könet, på ett sätt som personen tycker är skrämmande eller obehagligt.
 • Att prata med någon på ett sexuellt sätt som den personen upplever som obehagligt.
 • Att pressa någon att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller utanför nätet.
 • Att göra något sexuellt mot någon som inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att personen sover eller är full, är påverkad av alkohol eller droger, är sjuk eller har någon funktionsnedsättning eller skada som gör det svårare att kommunicera eller skydda sig.
 • Att utnyttja sitt överläge och få någon att känna att den måste ställa upp på sex.
 • Att fota eller filma någon i ett sexuellt syfte, om det är mot personens vilja eller om personen är under 18 år.
 • Att försöka köpa eller byta till sig sex eller bilder med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt

Det är vanligt att ge sig själv skulden, men det är viktigt att veta och förstå att det är förövaren som är ansvarig. Det är hen som bestämt sig för att utföra övergreppet. Det spelar ingen roll vad ni har för relation, om ni har haft ömsesidigt sex tidigare, eller om du inte har kunnat göra fysiskt motstånd.

Det är vanligt att inte skrika eller göra fysiskt motstånd när övergreppet sker. Det kan bero på att du inte vågar. Eller att du ger upp och inte vill tänka på det som sker. Ofta är det något du inte ens väljer medvetet, din hjärna bestämmer att du ska vara stilla som ett slags skydd mot det som sker. Efteråt kanske du tänker att du borde ha protesterat mer, att det inte räknas som ett brott eftersom du inte protesterade. Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt för ett sexualbrott.

Vem kan vara förövare och vem utsätts?

Det vanligaste är att förövaren är någon som den utsatta känner väl. Det kan vara en familjemedlem, en tränare, en lärare eller någon du har en kärleksrelation till.

En stor del av brotten sker hemma hos förövaren eller hos den som blir utsatt. Det kan vara svårt att tänka att du blir utsatt för ett brott om det är din partner eller någon du är ihop med eller älskar som utsätter dig för övergreppet. Det kan också vara extra jobbigt att berätta om övergreppet om det är någon du känner väl som är förövare.

Sexualbrott är vanligt. Om du inte själv har blivit utsatt så känner du med största sannolikhet någon eller några som har det, även om de inte har berättat.

Alla reagerar på olika sätt

Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera efter ett övergrepp. En del blir väldigt påverkade och mår väldigt dåligt medan andra försöker glömma det som har hänt och leva vidare som vanligt. Varje person reagerar på sitt eget sätt. En del kan bearbeta erfarenheterna av övergreppen genom att prata med närstående, andra behöver professionell hjälp under lång tid.

För en del kommer reaktionerna omedelbart. Vissa mår bättre efter att man till exempel pratat med familj eller vänner. För många sätter övergreppen djupa spår, som tar långt tid att hantera. För en del kan reaktioner på övergreppet komma flera år efter att det skedde. Nya livssituationer eller händelser, som att bli förälder, gå på en läkarundersökning eller att inleda en ny relation, kan göra så att du minns övergreppet. 

Nedstämdhet, sömnsvårigheter, ångest och självmordstankar är vanliga symtom på att ha blivit utsatt för ett övergrepp. Men det finns många sätt att reagera på.

 • Du kan få skuldkänslor för det som hänt.
 • Du kan känna skam och äckelkänslor inför dig själv och din kropp.
 • Du kan känna dig extra rädd.
 • Du kan få kroppsliga symtom som värk, spänningar och magproblem.
 • Du kan få minnesbilder eller förnimmelser i kroppen.
 • Du kan få sömnsvårigheter eller vakna upp av mardrömmar.
 • Du kan få svårare att lita på andra.
 • Du kan få olika så kallade självskadebeteenden, kopplat till exempel till mat, kropp eller sex.
 • Din självkänsla kan påverkas starkt och din förmåga att ta dina egna behov på allvar försämras ofta.

Vård och stöd till dig som har blivit utsatt

Det bästa är att söka vård så fort som möjligt för att kunna ta prover och säkra bevismaterial.

Du som har utsatts för ett sexualbrott kan kontakta en vårdcentral för att få hjälp och stöd. Du kan också kontakta en akutmottagning om du behöver akut hjälp. På en del orter finns det speciella mottagningar för dig som har blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexualbrott.

Du behöver inte ha blivit fysiskt skadad för att söka hjälp. Det är heller inte nödvändigt att polisanmäla för att sjukvården ska genomföra en undersökning och spårsäkring. Du kan bestämma om du vill att proverna ska finnas kvar om du kanske vill anmäla övergreppet längre fram.

Vad händer när jag blir undersökt?

Du blir undersökt och får lämna prover för sexuellt överförbara sjukdomar. Du kan få psykologiskt stöd om du vill. Eventuella skador dokumenteras också som stödbevis mot förövaren.

Du kan få vaccin mot hepatit B och ett akut-p-piller för att undvika en graviditet. 

Det är aldrig försent att söka vård

Det är också helt okej att vänta med att söka vård tills du känner dig redo, även om det har gått en tid sedan övergreppet inträffade. Det är aldrig för sent att bearbeta erfarenheter av sexualbrott.

Många vill eller vågar inte söka hjälp och berätta om sexualbrott, trots att övergreppen fortfarande påverkar deras liv. Det är viktigt att söka hjälp om du märker att övergreppen påverkar ditt liv eller din vardag. 

Gör en polisanmälan

Kontakta polisen för att få stöd och hjälp om du har blivit utsatt för ett sexualbrott. Antingen på en polisstation eller på telefonnummer 114 14. Är det akut, ring 112.

Det är bra att göra en polisanmälan. Polisen kan också svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation. Du kan också ha rätt att få ett målsägandebiträde som har i uppgift att hjälpa dig juridiskt. Målsägandebiträdet är oftast en advokat.

Det är bra att anmäla ett övergrepp till polisen så fort som möjligt men du kan anmäla ett övergrepp även om det har gått lång tid sedan det hände.

Viktiga bevismaterial

Det är viktigt att säkra de spår som kan finnas. Det innebär att spara kläder, lakan och exempelvis hårstrån för att hitta DNA eller andra spår som kan användas som bevis vid en rättegång. Det kan också vara bra att  tala om ifall du har använt digital bussbiljett eller tågbiljett innan och efter överfallet. Det gör att polisen kan säkra att du befunnit dig på en viss plats en viss tid.

Det är bra att visa någon du litar på vad som ägt rum om övergreppet skedde på nätet. Det är också bra att spara uppgifter och ta skärmdumpar. På polisen.se kan du läsa mer om hur du anmäler övergrepp på nätet.

Behandling

Det är individuellt vilken slags behandling som fungerar bäst. För många är det viktigt att få en samtalskontakt av något slag, som kan hjälpa en att bearbeta det man har blivit utsatt för.

Det kan hjälpa att gå i psykoterapi eller annan psykologisk behandling. Det innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra.

Organisationer som kan hjälpa dig

Det finns flera verksamheter som erbjuder stöd vid sexualbrott och våld i nära relationer. Här är exempel på några av dem: 

 • Brottsofferjourernas riksförbund, erbjuder stöd till den som utsatts för brott.
 • Föreningen storasyster  vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De erbjuder även stöd till dig som anhörig. På webbplatsen har de samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan vara till stöd efter ett sexuellt övergrepp.
 • Jourhavande medmänniska, en ideell organisation som erbjuder samtalsstöd via telefon.
 • Killfrågor.se har stöd för killar mellan 10 och 18 år via chatt.
 • Kom till oss, polisens informationssida om brott i nära relationer.
 • Kvinnofridslinjen erbjuder samtalsstöd via telefon dygnet runt. De kan även hjälpa dig med kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour eller kvinnojour. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnummer: 020-50 50 50.
 • nxtME är till för alla som någon gång under sitt liv varit utsatta för incest, och som behöver hjälp av stödperson för att bearbeta sina upplevelser.
 • RFSL Stödmottagning, brottsofferjour för hbtq-personer, erbjuder samtalsstöd via telefon.
 • Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen finns till för kvinnor som har varit utsatta för sexualbrott i barndomen. Föreningen har en telefonjour 08 - 696 00 95 dit du kan ringa för att få stöd.
 • Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män, är en paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Här kan du hitta kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet.
 • Roks,  Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser.
 • Stödefterövergrepp.se har samlat kontaktuppgifter till olika verksamheter som kan vara till stöd efter ett sexualbrott.
 • Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Telefonnummer: 020- 52 10 10. Samtalet syns inte på din telefonräkning.
 • Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna!
 • Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. 

Misstänker eller vet du att ett barn är utsatt?

Ibland kan man märka på ett barns beteende att något inte är bra. Hen kanske plötsligt blir orolig, får mardrömmar, drar sig undan eller börjar undvika vissa personer och platser. Du kan fråga om hen har varit med om något annorlunda eller skrämmande, eller om det är något särskilt som hen funderar på eller oroar sig för.

Tro alltid på ett barn eller en ungdom som berättar om övergrepp och ta emot berättelsen utan att ifrågasätta den unga personens eget handlande eller sätt att berätta.

Här är länkar till sidor som kan ge dig stöd när du ska prata med barn om sexualbrott: 

 • När barn far illa på 1177.se.
 • Stopp! Min kropp! heter information från Rädda barnen, med råd om hur du pratar med barn om deras kroppar och om sexualbrott. Där finns också tips om vuxenstöd på telefon och mejl.
 • På sajten Våga berätta finns information för barn. Du kan läsa och lyssna på informationen. Det finns bland annat en berättelse om Amir som får hjälp när en vuxen vill ta på hans snopp.
 • På Dags att prata om hittar du information om hur du kan prata med yngre och äldre barn om sexualbrott. 
 • Jag vill veta är en sida för barn där de kan läsa mer om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp.

Viktigt att anmäla

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn är utsatt för sexualbrott. Du behöver inte ha några bevis, din misstanke räcker.

Kontakta kommunens socialjour eller polisen på telefonnummer 114 14 om du inte kan vänta tills socialtjänsten har telefontid.

Vid pågående brott ska du ringa polisen på 112!

Alla som arbetar med barn är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Det gäller till exempel personal i förskolan, skolan, på fritids, inom sjukvården, polisen och kyrkan.

Privatpersoner och personer som arbetar med ideell verksamhet har ingen anmälningsplikt, men om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till polisen eller socialtjänsten så att de kan utreda vad som hänt. Du behöver själv inte veta exakt vad det är som har hänt.

Ibland kan vuxna som misstänker att ett barn far illa välja att inte ingripa, eftersom de är oroliga för att ha fel, inte vet vad de ska göra eller tror att det kan bli värre för barnet om de lägger sig i. Men det är viktigt att tänka på att då kanske barnet inte får någon hjälp alls. För barnets bästa bör du därför alltid anmäla.

Till toppen av sidan