VACCINATIONER

Vaccination mot influensa

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Person som får spruta i armen. Fotografi.
Sprutan brukar ges i överarmen.

Här kan du läsa mer om influensa

Vissa personer rekommenderas vaccin

Dalarna

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om de har en ökad risk att bli allvarligt sjuka eller behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccin för dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Ibland behöver en läkare bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa.

Vaccin för dig som behöver skydda någon annan

Du rekommenderas också att vaccinera dig om du bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Barn och vaccin

Vaccination rekommenderas till barn som har vissa allvarliga sjukdomar och som är äldre än sex månader. 

Varför ska jag vaccinera mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig för att du inte ska bli allvarligt sjuk av influensa eller en följdsjukdom, som lunginflammation.

Många som vaccinerar sig slipper influensa. Du som ändå får influensa blir inte lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet.

Du som redan har influensa när du vaccineras får ingen effekt av vaccinet. Då ger det inget skydd och symtomen blir varken lindrigare eller svårare.

Du behöver vaccinera dig varje år

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddet varar högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset.

Behöver alla vaccinera sig?

Risken är liten att bli allvarligt sjuk om du är under 65 år och inte har någon av de sjukdomar eller tillstånd då vaccination mot influensa rekommenderas. Du behöver därför inte vaccinera dig av det skälet.

En del vill vaccinera sig ändå, för att undvika att bli sjuka i influensa. Då kan du behöva vänta en tid innan du får vaccinera dig. Det är för att de som rekommenderas att vaccinera sig ska få göra det först.

Var kan jag vaccinera mig?

Dalarna

Influensavaccinationer 2020

Influensavaccinationerna startar den 3 november 2020. Tillhör du en riskgrupp får du vaccinationen gratis. Vaccinationstider finns på respektive mottagnings sida på 1177. Kom ihåg att ta med legitimation.

Välj region längst upp på sidan. Då anpassas sidan efter den region som du har valt och du får information om vad som gäller där du är.

Så går vaccinationen till

Du får influensavaccinet genom en spruta. Sprutan brukar ges i överarmen. Barn som är yngre än tre år får oftast vaccinet i låret.

Vuxna och barn som är äldre än åtta år får en dos när de vaccineras mot influensa.

Ett barn som är mellan sex månader och åtta år får två doser med minst fyra veckors mellanrum, om det är första gången som barnet vaccineras mot influensa. Har barnet tidigare vaccinerats räcker det med en dos.

Vaccinationen behöver upprepas varje år.

Barn och unga kan få vaccin som nässprej

För barn som är över två år och ungdomar upp till 18 år finns också ett vaccin i form av en nässprej. Barnet får vaccinet vid besök hos en läkare eller en sjuksköterska.

Här kan du läsa om att förbereda barn för besök i vården.

Graviditet och amning

Det finns inga risker med att du vaccinerar dig mot influensa om du är gravid eller om du ammar.

Du som är gravid kan bli mer sjuk av influensa än du skulle ha blivit om du inte var gravid. Därför är rekommendationen att du vaccinerar dig mot influensa. Vaccinet ger också ditt barn ett bra skydd när hen är nyfödd.

Rekommendationen är att du vaccinerar dig efter graviditetsvecka 16. Du kan vaccinera dig tidigare om du samtidigt har en sjukdom som gör att du rekommenderas vaccin av den anledningen. Prata med en barnmorska om du har frågor.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan också få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

När är vaccination olämplig?

Du ska inte ha någon pågående infektion eller feber när du vaccineras.

Rådgör med en läkare om du använder blodförtunnande läkemedel.

Barn under sex månader ska inte vaccineras mot influensa.

Rådgör med en läkare om du är allergisk

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Rådgör alltid med en läkare innan du vaccinerar dig om du är allergisk mot hönsägg eller kyckling. Det finns inget influensavaccin som är helt fritt från ägg, men det är så små mängder i de moderna vaccinerna att risken är liten för en allergisk reaktion.

Rådgör med en läkare om du vet eller tror att du är allergisk mot vaccinets konserveringsämnen.

Har du tidigare fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig ska du fråga en läkare om råd.

Vaccin som nässprej

Vaccin som ges i form av nässprej består av ett levande försvagat influensavirus. Därför får det inte ges till barn och ungdomar med ett försvagat immunförsvar eller till dig som är gravid. Det ska inte heller ges till barn med svår astma.

Mer om influensavaccinet

Vaccinet mot influensa brukar innehålla tre eller fyra olika virusformer. Det beror på att det kan vara flera olika utbrott med olika influensavirus under ett år.

Världshälsoorganisationen bestämmer i februari varje år vilka virus som ska ingå i vaccinet för kommande säsong. Världshälsoorganisationen brukar förkortas WHO.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Frågor och svar

Till toppen av sidan