Vård och stöd för barn

Sjukhusskolan Falun

Innehållet gäller Dalarna

Sjukhusskolan erbjuder undervisning för grundskole- och gymnasieelever som finns inom sluten och i viss mån öppenvård.

Undervisning för barn och ungdomar som vårdas

Barn och ungdomar som vårdas inom sluten och i viss mån öppenvården på Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken erbjuds undervisning från sjukhusskolan.

Det är Falu kommun som ansvarar för sjukhusskolan och ordnar med undervisning på både på grundskole- och gymnasienivå. Sjukhusskolan jobbar också för att stödja elever att komma tillbaka till ordinarie skolgång när det är möjligt.

Kontaktpersoner

Lärare inom Barn- och ungdomsmedicin: Åse Öhman Calleberg 023-866 67 ase.ohman@falun.se

Lärare inom Barn- och ungdomspsykiatri: Therese Klefbom 023-868 34 therese.klefbom@falun.se

Till toppen av sidan