Barnhälsovård i Dalarna

BVC i Dalarna: Barnets rättigheter

Innehållet gäller Dalarna

Varje barn har egna rättigheter.

Barnkonventionen

Sedan 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Där står det vilka rättigheter varje barn har. I barnkonventionen finns fyra så kallade grundprinciper, det är fyra grunder som finns med i hela barnkonventionen.

  • Barnets bästa ska alltid komma först
  • Barn har rätt att säga vad de tycker
  • Inget barn får diskrimineras
  • Varje barn har rätt till liv och utveckling

Läs mer om barnkonventionen

Barnhälsovården

Barnhälsovården (BHV) arbetar för att alla barn ska uppnå bästa möjliga hälsa, både psykisk, fysiskt och socialt.

Det är föräldrarna som har det största ansvaret för sina barn. Barnhälsovårdens uppdrag är att stötta föräldrarna och göra det lättare för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt, så att barnen får det som de har rätt till.

Alla barn har rätt till en uppväxt utan våld och försummelse

I Sverige är det enligt lag förbjudet att utsätta barn för våld, försummelse eller annan kränkande behandling. Barn som far illa påverkas fysiskt och psykiskt både nu och senare i livet. För barn som far illa i sin familj kan ibland enda möjligheten till förändring och stöd vara att en person utanför familjen agerar, till exempel tar kontakt med kommunens socialtjänst. Alla som arbetar med barn och misstänker att ett barn far illa har enligt lag skyldighet att anmäla sin oro till socialtjänsten, detta för att alla barn ska få en så trygg uppväxt som möjligt. Du som förälder kan också själv ta kontakt med socialtjänsten för råd och stöd.

BarnSäkert i Dalarna

Barnhälsovården i Dalarna använder en arbetsmodell som heter BarnSäkert för att underlätta tidig identifiering av psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. Föräldrar som kommer till BVC erbjuds ett frågeformulär och samtal med BHV-sjuksköterskan om eventuella riskfaktorer, vid behov lotsas föräldrar vidare till rätt stöd och hjälp.

Till toppen av sidan