Operationer i hjärtat

Kateterbehandling av hjärtrytmstörning

Innehållet gäller Blekinge

En kateterbehandling syftar till att lokalisera och behandla källan till din hjärtrytmstörning. Här kan du bland annat läsa om vilka förberedelser som behövs innan behandlingen, hur behandlingen går till och hur eftervården ser ut. I Blekinge genomförs behandlingen på thoraxcentrums arytmimottagning.

Före behandling

Du blir hämtad av en sjuksköterska i väntrummet på röntgen. Du behöver inte anmäla dig i röntgens reception. Lämna det ifyllda frågeformuläret till sjuksköterskan.

Före kateterbehandlingen kommer du att bli rakad på överkroppen och i ljumskarna. En nål sätts i ett av armens blodkärl för att man ska kunna ge läkemedel eller vätska vid behov.

Se kontaktuppgifter och läs mer om thoraxcentrums arytmimottagning.

Behandling

I undersökningsrummet blir du omhändertagen av personal som fortsätter med ytterligare förberedelser. De kommer under hela kateterbehandlingen att finnas till hands för dig.

Flera plattor och elektroder kommer att klistras på din överkropp. Sladdar och kablar kommer att kopplas till dem, för EKG-registrering och för navigering av katetrarna.

Du kommer att vara vaken under hela behandlingen, och kan vid behov få lugnande medicin, om det inte bedöms påverka behandlingsresultatet. Ljumskarna tvättas med sprit och ett sterilt lakan kommer att täcka dig från hakan och nedåt. Behandlingen tar vanligen 1-3 timmar.

Ljumsken lokalbedövas och 2-4 plastkanyler placeras i ljumskvenen. Genom kanylerna förs 2-4 katetrar upp till hjärtats olika hålrum för EKG-registrering. Detta görs med hjälp av röntgengenomlysning. Denna kan orsaka missbildning hos foster, därför ska inte gravida kvinnor undersökas. Meddela oss omgående om du är gravid.

Rytmrubbningen framkallas

I regel känner man inte av katetrarna i hjärtat. Med hjälp av en pacemakerliknande stimulator framkallas din rytmrubbning, vilket är viktigt för att kunna fastställa dess ursprung. Stimuleringen av hjärtat är smärtfri men det kan ibland upplevas som om hjärtat slår oregelbundet, hårt eller snabbt. Du känner troligen igen din hjärtrusning när vi lyckas framkalla den. Hjärtrusningen kan som regel avbrytas med stimulator eller kateter.

Ibland kan det vara nödvändigt att söva ner dig en kort stund för att ge dig en elektrisk stöt över bröstet så att ditt hjärta går in i normal rytm igen. Beroende på vilken typ av hjärtrusning du har kan vi behöva ge dig läkemedel för att lättare kunna diagnostisera och utvärdera din hjärtrusning. Vid behov ges blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppsbildning.

Efter behandlingen granskar vi resultatet och gör en bedömning om hur just du får fortsatt behandling på bästa sätt.

Ablationsbehandling

Din hjärtrusning behandlas med hjälp av värmeenergi eller med kyla. Vilken metod som används beror på vilken sorts hjärtrusning du har och vilket område i hjärtat som ska behandlas. Genom att behandla vävnaden inne i hjärtat tas förutsättningen för hjärtrusningen bort. Behandlingen upprepas som regel flera gånger. Under ablationsbehandlingen är det viktigt att du ligger stilla.

När värmeenergi används tar behandlingen i regel allt ifrån ett par sekunder upp till en minut. Under behandlingen kan du känna en värmekänsla, eller tryck i bröstet. Vid behandling mot vissa områden kan du känna smärta, för vilket smärtlindrande medicin ges. Ablationsbehandling med frysning är vanligen helt smärtfri och behandlingen kan pågå i upp till fyra minuter per gång.

Eftersom undersökningen och behandlingen kan vara lång är det viktigt att du säger till om något känns obekvämt under tiden, om du till exempel känner tryck i bröstkorgen, om insticket i ljumsken besvärar dig, om du känner dig kissnödig eller om det är något annat du funderar på. Det finns möjlighet för dig att använda hörlurar för att lyssna på radio eller musik.

Efter lyckad behandling kontrollerar vi om din hjärtrusning kan startas på ett liknande sätt som vi gjorde innan behandlingen, genom att stimulera ditt hjärta med katetrarna eller stimulatorn. Om det inte går är du med stor sannolikhet botad från din hjärtklappning.

Eftervård

Efter avslutat ingrepp tas katetrarna och plastkanylerna bort och ett förband läggs över insticksstället i ljumsken. Därefter får du komma till avdelningen där du har sängläge i två timmar. Då får du även börja äta och dricka igen och du bjuds på smörgås och kaffe, te eller kall dryck.

Du får en bärbar dosa som kontinuerligt registrerar din hjärtrytm fram till att du blir utskriven av läkare. Hemgång beräknas ske tidigast fyra timmar efter ankomst till avdelning 55. På grund av att lugnande medicin ges under behandlingen ska du inte köra bil hem.

Komplikationer och risker

Den vanligaste komplikationen vid denna typ av behandling är blåmärke och ömhet kring insticksstället i ljumsken. Besvären försvinner oftast inom ett par dagar.

Vid ablationsbehandling i omedelbar närhet till AV-knutan i hjärtat finns risk att den skadas. Detta kan medföra att en pacemaker måste inopereras för att styra hjärtats takt. Detta är en mycket ovanlig komplikation och förekommer i mindre än en procent av ablationsbehandlingarna.

När katetrar används för behandling i hjärtat kan en kateter tränga igenom hjärtväggen och en blödning ske ut i hjärtsäcken. Detta åtgärdas i så fall omedelbart med ett dräneringsrör. Denna komplikation är mycket sällsynt.

Med katetrar i blodådror och i hjärtat finns en liten risk för blodproppar. Av denna anledning ges blodförtunnande läkemedel i samband med undersökningen. I vissa fall ordineras blodförtunnande läkemedel i tablettform även efter ablationsbehandlingen.

Infektioner är ovanliga men kan uppstå i hudområdet kring insticksstället.

Sjukskrivning och uppföljning

Efter kateterbehandlingen blir du utskriven av läkare. Du informeras om behandlingsresultatet och den fortsatta planeringen.

Du kan återgå i arbete direkt efter behandlingen. Om ditt arbete innehåller tunga lyft eller kraftig fysisk ansträngning bör du stanna hemma några dagar, upp till en vecka. Du kan själv sjukskriva dig i högst sju dagar utan sjukintyg. Rutinmässig sjukskrivning görs inte i samband med denna behandling.

Hjärtats normala retledningssystem

Det normala retledningssystemet består av:

  • Sinusknutan (takthållare)
  • AV-noden (överledningscentral)
  • His´ka bunten (överledningscentral) 
  • Tre stycken kammarskänklar

Hjärtats elektriska aktivitet styrs normalt av sinusknutan, som är hjärtats impulsgivare eller takthållare. Sinusknutan avger elektriska impulser som får ditt hjärta att slå med en hastighet av 50-100 slag per minut under normala förhållanden.

Från sinusknutan sprids de elektriska impulserna genom förmaken varvid förmaken drar sig samman. Impulserna överleds från förmaken till kamrarna via AV-noden, som är en överledningscentral mellan förmak och kammare, där de fördröjs. Därefter går impulserna vidare via His´ka bunten ner i höger och vänster skänkel till kamrarna som då aktiveras och drar ihop sig.

Till toppen av sidan