Före och efter operation

Tobak och operation

Innehållet gäller Blekinge

Att sluta röka sex till åtta veckor före en operation,minskar risken för sårinfektion och långsam läkning, men också för livshotande skador.

Se operationen som ett bra tillfälle att sluta röka eller snusa helt. Det ökar chansen till ett friskare och längre liv. Behöver du stöd kan du kontakta Blekingesjukhusets tobaksavvänjare genom att ringa till Region Blekinges växel, 0455-73 10 00.

Rökning påverkar operationsresultatet

När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet blir bra. Rökning är en sådan faktor som kan orsaka allvarliga komplikationer. Det gäller oavsett var du blir opererad eftersom rökningens skadeeffekter drabbar hela kroppen.

Rökare får betydligt oftare komplikationer jämfört med dem som inte röker eller som har slutat i god tid före operation. Komplikationerna kan vara av olika slag. Oftast är det sårinfektioner, långsam läkning och ökad ärrbildning, men det kan också röra sig om livshotande skador i hjärta, blodkärl och lungor.

Om man drabbas av komplikationer så kan det påverka längden på både sjukhusvistelsen och sjukskrivningen.

Men snusning då?

Snusningens effekter på hälsan är mindre utforskade än rökningens. Men man vet att nikotinet i snus försämrar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, vilket försvårar läkningen.

Ta chansen att sluta några veckor före operation. Det minskar "stressen" på hjärtat och risken för abstinensbesvär i samband med operationen blir mindre.

Förbered dig inför operation

Om du ska opereras är det viktigt att du förbereder dig. Ju bättre din kropp mår innan operation desto större är chansen att resultatet blir bra.

Att sluta röka sex till åtta veckor före operation minskar komplikationsrisken. Då hinner hjärtats och lungornas funktion förbättras och infektionsförsvaret stärkas. Storrökare får ofta ökade slembesvär i luftrören de första veckorna efter rökstopp. Därför lönar det sig att sluta i god tid.

Rökstopp efter operation lönar sig

Det finns många positiva effekter av rökstopp efter operation. Bland annat så minskar risken för blodpropp redan första dygnet och läkningen underlättas. Sex veckors rökstopp efter operation är målet om man inte slutar helt och hållet.

Läkemedel kan hjälpa dig

Att ta hjälp av nikotinläkemedel när du slutar är bättre än att röka eller snusa i samband med operationen. Berätta för personalen om du använder nikotinpreparat.

Utbudet av nikotinläkemedel är idag mycket stort. Fråga efter råd på apoteken.

Det är viktigt att ta tillräckligt stor dos under tillräckligt lång tid för att få bra effekt. Ibland kan man behöva kombinera olika former, till exempel plåster och sugtablett. Det finns även receptbelagda läkemedel som inte innehåller nikotin.

Rådgör med din läkare om det kan vara något för dig. Men kom ihåg – inget läkemedel kan ersätta din motivation, ditt beslut att sluta och dina förberedelser.

Råd när du ska sluta

 • Förbered dig.
 • Tänk igenom varför du vill sluta – det ökar motivationen.
 • Bestäm ett datum att sluta.
 • Anteckna när och var du röker eller snusar. Det hjälper dig att se vilka rutiner du kan behöva ändra på.
 • Städa bort allt som har med cigaretter eller snus att göra.
 • Mindre än tio cigaretter per dag eller en snusdosa i veckan kräver ingen nedtrappning – sluta tvärt!
 • Skaffa gärna nikotinläkemedel – men de ersätter inte viljan och beslutet.

De första veckorna

Så här kan du förbereda dig inför de första veckorna som rökfri.

 • Du kan bli trött, okoncentrerad, deppig, irriterad och yr. Dessa abstinensbesvär är vanliga och ofarliga och går snart över.
 • Om och när suget kommer – gör något aktivt.
 • Ät regelbundet – lågt blodsocker kankännas som nikotinsug.
 • Drick mycket vatten. Ät frukt och grönsaker.
 • Rör på dig – du märker förbättring varje dag.
 • Undvik återfall. De flesta återfallen kommer inom de första tre månaderna. Klarar du dem är chansen stor att du förblir rök- och snusfri.
 • Ändra rutinerna så att du undviker situationer som du förknippar med cigaretter eller snus.
 • Var särskilt på din vakt när du umgås med andra som röker eller snusar och inte minst om du dricker alkohol – då är det lätt att föresatserna bleknar.
 • Tänk över din strategi. Hur gör du när de förrädiska tankarna dyker upp: Jag måste testa hur det smakar. Bara en prilla. Jag klarar av att bara feströka. Nu är jag värd en cigarett.
 • Repetera ständigt dina skäl för att sluta. Det hjälper dig också att bemöta argument från kompisar som "vill ha in dig i gänget" igen.
Till toppen av sidan