Behandling med läkemedel

Läkemedel utifrån diagnos

Här kan du läsa om läkemedelsbehandling vid olika sjukdomar.

Innehåll - Läkemedel utifrån diagnos

Visa innehåll som:
 • Antibiotika

  Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Det finns flera olika typer av antibiotika.

 • Behandling av typ 1-diabetes

  Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Med insulin kan cellerna ta upp det socker som finns i blodet. En stor del i behandlingen är också att förstå hur blodsockervärdet påverkas av vad du äter och gör.

 • Behandling av typ 1-diabetes hos barn

  Läs om behandling vid diabetes typ 1 hos barn.

 • Blodförtunnande läkemedel

  Blodförtunnande läkemedel används för att förebygga och behandla blodproppar. Läkemedlen gör att blodet inte kan koagulera som det ska. Läkemedlen kallas därför antikoagulantia.

 • Läkemedel för att sluta röka

  Läkemedel gör det lättare för de allra flesta att sluta röka. De vanligaste läkemedlen innehåller nikotin. Det finns även läkemedel utan nikotin, som du kan få utskrivet på recept.

 • Läkemedel vid akne

  Det finns flera typer av läkemedel mot akne. En del är kombinationer av två verksamma ämnen. Akneläkemedel finns i olika former, både som du använder på huden och som du sväljer.

 • Läkemedel vid alkoholberoende

  Du som vill ändra dina alkoholvanor kan få läkemedel för att det ska gå lättare. Läkemedel kan göra så att du mår dåligt av att dricka, att suget efter alkohol minskar eller att alkoholruset känns mindre positivt.

 • Läkemedel vid astma

  Vid astma drar luftrören ihop sig och det blir tungt att andas. Behandlingen består bland annat av olika typer av läkemedel som du andas in, som kallas inhalering. Ofta behöver du använda både kortison och läkemedel som vidgar luftrören.

 • Läkemedel vid benskörhet

  Målet med läkemedelsbehandling mot benskörhet är att minska risken för benbrott.

 • Läkemedel vid depression

  Du kan få behandling med antidepressiva läkemedel, om du har fått en depression. Det finns flera olika läkemedelsgrupper, till exempel SSRI, SNRI och TCA.

 • Läkemedel vid eksem

  Behandlingen av eksem går ut på att dämpa inflammationen i huden och läka det skadade eller försvagade yttersta hudlagret. De vanligaste läkemedlen är mjukgörande medel och kortison som du smörjer på huden.

 • Läkemedel vid epilepsi

  Många som har epilepsi kan slippa anfall med hjälp av läkemedel. Du blir inte helt frisk från epilepsin, utan läkemedlen minskar risken att få fler anfall. Läkemedel kan också användas för att bryta ett pågående anfall.

 • Läkemedel vid förmaksflimmer

  Det finns flera olika läkemedel som kan användas vid förmaksflimmer. Du kan behöva prova olika läkemedel innan du hittar det som passar bäst för dig.

 • Läkemedel vid gikt

  Gikt är en ledsjukdom som ger plötsliga inflammationer som gör mycket ont. Oftast är det stortåns grundled som blir inflammerad, men även andra leder kan bli inflammerade. Det finns läkemedel som lindrar smärtan och inflammationen, och andra läkemedel som förebygger besvären.

 • Läkemedel vid godartad prostataförstoring

  För att minska sina bevär vid godartad prostataförstoring kan olika grupper av läkemedel användas. De verkar på olika sätt men båda minskar urineringsbesvären. Alfareceptorblockerare får musklerna kring urinröret och prostatakörteln att slappna av. 5-alfa-reduktashämmare minskar prostatakörtelns storlek.

 • Läkemedel vid halsbränna - magsaftsreflux

  Magsaftsreflux ger symtom som halsbränna och sura uppstötningar. Besvären orsakas av att sur magsaft från magsäcken kommer upp i matstrupen. Magsaftsreflux går att behandla med läkemedel.

 • Läkemedel vid hjärtsvikt

  Hjärtsvikt innebär att att hjärtats förmåga att arbeta är nedsatt. Du får behandling med läkemedel om du har hjärtsvikt. Syftet med behandlingen är att underlätta hjärtats arbete och motverka att du blir sjukare.

 • Läkemedel vid hypertyreos

  Hypertyreos beror på att sköldkörteln blivit överaktiv och tillverkar för mycket hormoner. Med hjälp av läkemedel kan mängden hormoner anpassas till rätt nivå och dina besvär lindras.

 • Läkemedel vid hypotyreos

  Hypotyreos innebär att sköldkörteln tillverkar för lite hormon. Då behöver kroppen få det i form av läkemedel i stället.

 • Läkemedel vid höga halter av blodfetter

  Det finns flera typer av fetter i blodet, såväl nyttiga som skadliga. Alltför höga halter av skadliga blodfetter kan leda till så kallad åderförfettning, vilket ökar risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med läkemedelsbehandling är att minska risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

 • Läkemedel vid högt blodtryck

  Högt blodtryck är ett tillstånd som också kallas för hypertoni. Högt blodtryck kan vara allvarligt om det inte kontrolleras och behandlas. Syftet med läkemedelsbehandling av högt blodtryck är i första hand att minska risken för sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt på längre sikt.

 • Läkemedel vid klimakteriebesvär

  I klimakteriet kan du få olika besvär som beror på minskad mängd av hormonet östrogen i kroppen. Besvären kan behandlas genom att ersätta det östrogen som kroppen inte längre tillverkar. Ofta behövs också gulkroppshormon.

 • Läkemedel vid kärlkramp

  Kärlkramp behandlas nästan alltid med olika läkemedel. Dessa kan minska besvär som bröstsmärta och andfåddhet när du anstränger dig. Dessutom kan risken för att få hjärtinfarkt minskas.

 • Läkemedel vid ledgångsreumatism - RA

  Ledgångsreumatism är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar kroppens leder. Syftet med läkemedelsbehandlingen är att dämpa inflammationen, lindra smärtan, ge ökad funktion och minska risken för framtida skador i lederna.

 • Läkemedel vid långvarig smärta

  Smärta brukar räknas som långvarig om du har haft ont i minst tre månader. Du behöver inte ha ont hela tiden. Det kan också vara smärta som försvinner ibland men som kommer tillbaka gång på gång. Eftersom läkemedel inte alltid hjälper vid långvarig smärta kan du behöva en annan form av behandling.

 • Läkemedel vid magsår

  Magsår innebär att det har bildats sår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna. Magsår ska alltid behandlas. Det kan annars utvecklas till ett blödande eller brustet magsår. De flesta blir bra med hjälp av läkemedel.

 • Läkemedel vid migrän

  Migrän är anfall med pulserande huvudvärk på en sida av huvudet. Den kan vara måttlig till svår. Du kan behöva läkemedel för att lindra besvären medan migränanfallet pågår och för att avbryta anfallet. En del behöver läkemedel som förebygger anfall om de kommer ofta.

 • Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

  Det finns flera läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom. Läkemedlen kan kombineras på olika sätt för att få bästa möjliga lindring av symtomen. Behandlingen med läkemedel påverkar dopaminet i hjärnan på olika sätt.

 • Läkemedel vid pollenallergi

  Du som har pollenallergi kan behöva behandling. Det går inte att stoppa kroppens allergiska reaktioner mot pollen helt och hållet, men läkemedel kan dämpa besvären.

 • Läkemedel vid psykossjukdomar

  Behandling av psykotiska symtom består bland annat av antipsykotiska läkemedel. Du kan även behöva behandling med andra läkemedel. Syftet är att lindra symtomen och minska risken för att bli sjuk igen.

 • Läkemedel vid SLE

  De läkemedel som används vid SLE kan dämpa och lindra sjukdomen. Ofta får du flera olika läkemedel.

 • Läkemedel vid sömnsvårigheter

  Du som har sömnsvårigheter kan behöva få behandling för detta. Ibland kan du få behandling med läkemedel om inget annat har fungerat. Läkemedel mot sömnsvårigheter ska bara användas under korta perioder och i så låg dos som möjligt.

 • Receptfria läkemedel vid tillfällig smärta - vad ska jag välja?

  Ibland kan du få tillfällig smärta, till exempel huvudvärk, migrän, tandvärk eller mensvärk. Då kan du behöva något läkemedel för att minska smärtan. Det finns flera olika läkemedel som du kan köpa utan recept.

 • Skydd mot malaria

  Malaria sprids genom myggor som överför malariaparasiter till människan när de suger blod. Sjukdomen kan bli livshotande för den som smittas. Du som ska resa till vissa tropiska länder kan behöva skydd mot malaria.

Mer på 1177.se

Förvaring av läkemedel

Information om hur ditt läkemedel ska förvaras finns på förpackningen eller i bipacksedeln. En bipacksedel är det informationsblad som följer med förpackningen. Det är viktigt att läkemedel förvaras oåtkomligt för barn.

Att ta läkemedel när du är äldre

Att bli äldre kan innebära att du behöver få behandling med fler läkemedel än tidigare. Åldrandet påverkar hur kroppen reagerar på läkemedel. Du kan bli mer känslig för dina läkemedel och lättare få biverkningar.

Att ge läkemedel till barn

När barn ska få läkemedel är det extra viktigt att ge rätt dos. Vilken dos barnet ska få beror till exempel på barnets ålder och vikt. Ibland kan det vara svårt för barn att ta läkemedel. Det finns en del knep som brukar fungera.

Till toppen av sidan