Kostnader och ersättningar

Merkostnadsersättning

Du som har en funktionsnedsättning eller har ett barn som har en funktionsnedsättning kan få ersättning för de extra kostnader som du har. Det kan du få genom ett bidrag som heter merkostnadsersättning. Du ansöker om det hos Försäkringskassan.

Merkostnadsersättningen finns sedan 2019. Den har ersatt den tidigare handikappersättningen. Du som sedan tidigare har handikappersättning kan läsa mer om vad som gäller på Försäkringskassans webbplats.

Vad är merkostnader?

Merkostnader är vissa extra kostnader som du har på grund av din eller ditt barns funktionsnedsättning.

Merkostnader kan till exempel vara följande:

 • Kostnader för hälsa och vård, som till exempel läkemedel eller merkostnader för livsmedel.
 • Kostnader för resor, till exempel med färdtjänst eller egen bil om du inte kan åka kollektivt.
 • Kostnader för hjälpmedel, om du inte kan få hjälpmedlet genom kommunen eller regionen.
 • Kostnader för hjälp i ditt dagliga liv, till exempel för en god man eller städhjälp.
 • Kostnader för förbrukningsvaror, till exempel inkontinenshjälpmedel och bandagematerial som inte regionen står för.
 • Merkostnader för slitage och rengöring av till exempel kläder.

För att kunna få merkostnadsersättning måste kostnaderna vara större än 14 325 kronor per år. Ju högre merkostnader du har, desto högre blir ersättningen. Maxbeloppet är 3343 kronor per månad. Beloppen gäller för 2024 och uppdateras av Försäkringskassan varje år.

Du betalar ingen skatt på ersättningen. Du kan inte få någon ersättning om dina merkostnader är lägre än 14 325 kronor per år.

Fundera på vilka extra kostnader du har

Tänk igenom alla dina kostnader och utgifter när du ska ansöka om ersättningen. Du kanske har vant dig vid vissa extra utgifter och inte tänker på att de kan räknas som merkostnader. Se till att få med dessa utgifter.

Du behöver också ha ett läkarintyg som beskriver varför de extra kostnaderna beror på din eller ditt barns funktionsnedsättning.

Fråga din handläggare på Försäkringskassan om du är osäker på vad som kan räknas som en merkostnad. Medlemsorganisationer för olika funktionsnedsättningar kan också ge information om ersättningen för merkostnader. Som medlem kan du kontakta din organisation. Du kan också be en kurator om hjälp med din ansökan.

Vem kan få merkostnadsersättning?

Du kan få ersättningen både som vuxen och för ditt barn.

Merkostnadsersättning för vuxna

För att kunna ansöka om merkostnadsersättning som vuxen behöver du uppfylla följande:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska inte längre ha rätt att bli försörjd av din eller dina vårdnadshavare.
  • Du ska ha varit under 65 år när du fick funktionsnedsättningen.
  • Du ska ha en funktionsnedsättning som kommer finnas kvar i minst ett år.
  • Du ska vara försäkrad i Sverige.

Du får behålla merkostnadsersättningen om du redan har den när du fyller 65 år. Men nivån på ersättningen kan inte höjas även om dina merkostnader ökar.

Särskilda regler gäller för dig som har mycket nedsatt syn eller hörsel.  

Läs mer om merkostnadsersättning för vuxna på Försäkringskassans webbplats. Där finns också vanliga frågor och svar om ersättningen för vuxna.

Merkostnadsersättning för barn

Du som har ett barn med en funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning för de extra kostnader du har. Funktionsnedsättningen hos barnet ska finnas kvar i minst sex månader. Kostnaderna läggs ihop om du har flera barn med funktionsnedsättningar.

Läs mer om merkostnadsersättning för barn på Försäkringskassans webbplats. Där finns också vanliga frågor och svar om ersättningen för barn.

Vem kontaktar jag?

Du ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan genom den digitala funktionen Mina sidor. Du ska också skicka med läkarintyget i din ansökan.

Aktuella artiklar

Hjälpmedel

Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem.

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. Det framgår i överenskommelsen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Till toppen av sidan