Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är när någon gör eller säger något som har med sex att göra och som är kränkande för dig. Det är bara du själv som kan avgöra om det är trakasserier eller inte.

Här är några exempel på sådant som kan vara sexuella trakasserier:

 • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex.
 • Någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp.
 • Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.
 • Någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig.
 • Någon skickar oönskade meddelanden, bilder eller filmer som anspelar på sex till dig via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.
 • Någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

Det är du som avgör om du blir trakasserad

Det är din egen upplevelse som räknas. Det är du själv som avgör om du blir trakasserad eller inte.

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som känns kränkande. Det kanske känns bra först men blir obehagligt efter ett tag. Till exempel kan en kram bli obehaglig om den du kramar plötsligt börjar trycka sin kropp mot dig. Det kan kännas obehagligt om någon lägger en hand på din axel på ett sätt som till en början känns helt naturligt, men som känns mindre naturligt när handen börjar glida ner över ryggen. Det kan också kännas obehagligt om någon inte respekterar att du inte längre vill ha en flirtig kontakt även om du velat det tidigare.

Många förminskar sin upplevelse av trakasserier och tänker att det inte var så farligt. Men du ska alltid lita på din egen känsla. Om du tycker att något är obehagligt så är det obehagligt för dig.

Vanliga reaktioner vid sexuella trakasserier

Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som påverkar människor på olika sätt. Här är exempel på vanliga reaktioner:

 • ångest
 • rädsla
 • ont i magen
 • huvudvärk
 • trötthet
 • depression
 • obefogade skamkänslor eller skuldkänslor.

Att bli utsatt för sexuella trakasserier kan också påverka självkänslan. 

Det är viktigt att du inte anklagar dig själv för trakasserierna. Det är aldrig ditt fel att någon trakasserar dig, oavsett vad du har på dig, hur du ser ut eller hur er relation ser ut.

Sexuella trakasserier kan vara ett sexualbrott

Sexuella trakasserier kan ibland vara ett juridiskt brott som kallas för sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande är när någon till exempel skickar bilder med sexuellt innehåll, kommer med oönskade sexuella förslag, blottar sig, tafsar eller på annat sätt kränker din personliga sexuella integritet. Vid sexuellt ofredande gäller sexualbrottslagstiftningen och du kan anmäla trakasserierna till polisen. Du kan alltid ringa och rådgöra med polisen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse upp till två år.

När trakasserierna skett på din skola eller arbetsplats

När trakasserierna sker på skolor och arbetsplatser gäller även diskrimineringslagen. I vissa fall gäller skolans ansvar även för trakasserier som sker utanför skolan, om det är relaterat till skolans verksamhet.

Börja med att kontakta din arbetsgivare, skyddsombud, lärare eller annan personal på skolan och berätta vad som hänt.

Kontakta barn- och elevombudet som finns på Skolinspektionen. Ombudet är ett stöd för den som utsätts för kränkande behandling i skolan. Där kan du få råd om vad du ska göra om din situation inte blivit bättre efter att du har pratat med lärare eller annan personal på skolan 

Du kan tipsa eller lämna ett klagomål till Diskrimineringsombudsmannen, DO om de ansvariga på din skola eller arbetsplats inte gör något efter att de har fått veta att det förekommer sexuella trakasserier. Arbetsplatsen eller högskolan kan bli skyldig att betala skadestånd om de inte gör något åt trakasserierna.

Du kan också kontakta DO om du har frågor eller vill ha råd.

Din anmälan kan hjälpa andra

Det är viktigt att du anmäler sexuella trakasserier. Det kan vara lättare att börja må bättre om du känner att du har gjort vad du kan. Det är dessutom stor risk att den person som utsätter dig även utsätter andra. Det är viktigt att uppmärksamma sexuella trakasserier så de kan åtgärdas.

Stöd och råd vid sexuella trakasserier

Det kan vara bra att prata med någon om dina upplevelser oavsett om du säger ifrån och anmäler eller inte.

Det finns flera verksamheter som erbjuder vård och stöd. Här är exempel på några av dem:

 • Du kan kontakta din vårdcentral. Ibland räcker det att du chattar eller videosamtalar med en psykolog för att få hjälp.
 • Du kan kontakta skolkuratorn om du går i skolan.
 • Du kan kontakta studenthälsan om du studerar på universitet eller högskola.
 • Är du under 18 år kan du kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.
 • Är du under 25 år kan du kontakta en ungdomsmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha hjälp med var du kan söka vård.

Du kan också söka råd och stöd från andra organisationer:

 • Barn- och elevombudet, BEO
 • BRIS finns till för barn och unga upp till 18 år som behöver hjälp, eller som bara behöver prata om saker som känns svåra. Du kan kontakta BRIS genom att chatta med en kurator, skicka mejl eller ringa på telefonnummer 116 111.
 • Din fackföreningsjurist
 • Terrafem erbjuder kvinnor stöd och råd på 43 språk. Du kan kontakta Terrafem på den rikstäckande jourtelefonen 020- 52 10 10. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Samtalet är gratis och du kan vara anonym när du ringer. De som svarar i telefonen har tystnadsplikt.
 • Killfragor.se
 • Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexualbrott. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.
 • Roks och Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. 
 • Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män. Här kan du hitta kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet.
 • Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna.
 • Antidiskrimineringsbyråer erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd i diskrimineringsärenden. 

Mer på 1177.se

Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott

Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Att göra något sexuellt med någon som inte vill det, är olagligt. Du har rätt att få hjälp och stöd om du har varit med om ett sexualbrott.

Är du våldsam mot andra?

Att utsätta någon för våld eller sexuella övergrepp är olagligt. Det finns hjälp att få, om du vill prata om det som har hänt och för att sluta med ditt beteende.

Självkänsla

Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. En stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress och komma överens med andra. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. Det går att träna upp sin självkänsla.

Till toppen av sidan