Stresshantering och sömn

Sova bra – utan sömnmedicin

Innehållet gäller Blekinge

Här finns fakta kring sömn, hur sömn förändras med ålder och vilka olika faktorer som kan påverka sömnen negativt. Du kan läsa förslag på vad du själv kan göra åt situationen. Det finns enklare tips men också en sömnskola, där man stegvis går igenom konkreta åtgärder för att förbättra sömnen. Att kunna angripa sömnproblematik på detta sätt är i många fall en bättre metod än att medicinera med sömntabletter.

Att sova gott tillhör det goda livet. Under sömnen slappnar kroppen av och återhämtar sig. Hormoner utsöndras och vi bearbetar minnen och intryck. Ny kunskap lagras i hjärnan. Vi blir bättre rustade att möta livets krav.

Kanske har du då och då svårt att somna, eller vaknar du redan efter några timmar och har svårt att somna om? Som regel behöver man inte oroa sig för att få för lite sömn. Det går att leva ett bra liv även om man har besvär med sömnen ibland. Men själva oron för att inte kunna sova kan bli en faktor som vidmakthåller och förvärrar sömnproblemen.

Att ta sömnmediciner ger ingen varaktig lösning på sömnsvårigheterna.

För att sova bättre behöver du:

  • Mer kunskap om normala sömnvanor.
  • Lära känna dina egna vanor. Vad ger dig dålig sömn och vad kan du göra för att sova gott?
  • Våga ändra dina vardagsrutiner.
  • Tålamod.

Sömnskolan på den här sidan kan hjälpa dig till en skön sömn utan sömntabletter. Ta skolans fem steg, ett i taget och pröva hur metoderna passar dig. Räkna med att ägna en stund varje dag åt sömnskolan under minst åtta veckor. Inte mycket tid egentligen, jämfört med timmar av sömnlöshet och oro över att inte kunna sova. 

De råd och metoder som beskrivs på den här sidan har med gott resultat prövats i vetenskapliga studier.

Bli fri från dina sömnproblem med kognitiv beteendeterapi, Jerker
Hetta, Rickard Pettersson och Lars Ström, Albert Bonniers förlag,
2007.

Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi, Marie Söderström,
VIVA, 2007.

Sov Gott! Råd och tekniker från KBT, Susanna Järnelöv, Percussina,
2015.

Du kan läsa mer om sömnsvårigheter på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se/Blekinge.

Till toppen av sidan