Psykisk hälsa

Om vuxenpsykiatrin i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

För dig som är 18 år eller äldre.

Är du i behov av psykiatrisk hjälp ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. De flesta får hjälp där. Om det bedöms att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss som är specialister inom psykiatrisk vård, se mer på sidan Sök psykiatrisk vård i Blekinge. Du kan också söka själv eller med hjälp av närstående. Det gör du på våra öppettider via akut- och rådgivningsteamen på respektive vuxenpsykiatrisk mottagning, som du hittar under Hitta mottagning på den här sidan. 

Vuxenpsykiatrin i Blekinge består av tre kliniker: vuxenpsykiatri öst, vuxenpsykiatri väst och en länsgemensam klinik. I den länsgemensamma kliniken finns bland annat den psykiatriska akutmottagningen och den psykiatriska intensivvårdsavdelningen (PIVA) som båda är placerade i Karlskrona. Länsgemensamma öppenvårdsmottagningar finns både i Karlskrona och i Karlshamn. Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra mottagningar.

I vuxenpsykiatri öst finns

I vuxenpsykiatri väst finns

I länsgemensam klinik finns

Vuxenpsykiatrin erbjuder bedömning, utredning och behandling.Vi har ett brett behandlingsutbud så att du ska kunna få den hjälp som passar bäst just för dig.

Öppenvård och heldygnsvård

I de allra flesta fall behöver du inte vara inlagd på en avdelning när du får hjälp inom psykiatrin. Du får då hjälp via öppenvården som består av mottagning och mellanvård där dagpsykiatri ingår.

Behandling

Efter bedömning och utredning kan vi erbjuda olika behandlingar utifrån ditt behov. Det handlar om olika former av psykoterapier och andra former av samtalsbehandlingar, läkemedelsbehandling, psykoedukativ utbildning med mera.

En vanlig form av behandling inom vuxenpsykiatrin är samtalsterapi. Du får då regelbundet träffa en terapeut som genom samtal hjälper dig att komma till rätta med de problem du sökt hjälp för.

När vi hjälper dig vill vi också involvera dina närstående om det finns möjlighet att göra det.

För att kunna ge en så helhetsinriktad hjälp som möjligt samarbetar psykiatrin också med andra delar av hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, med flera.

Till toppen av sidan