Jag har godartade cystor i båda njurarna. Läkaren säger att cystorna inte behöver tas bort och att de troligen kommer att försvinna av sig själva. Kan cystorna försvinna? Skadar de njuren? Finns det behandling i så fall?