KROPPSUNDERSÖKNINGAR OCH FUNKTIONSTEST

Ögonundersökning

Du som har besvär från ögonen kan behöva göra flera typer av undersökningar. En del undersökningar visar hur din syn och synskärpa är, andra visar om du har förändringar eller sjukdomar i ögat.

Förberedelser

Du behöver oftast inte förbereda dig på något speciellt sätt inför en ögonundersökning hos en ögonläkare.

Inför vissa undersökningar kan du få ögondroppar som vidgar pupillerna.

Bra att veta

Ögondropparna kan göra att du ser suddigt och blir känsligare för ljus efteråt. Effekten av dropparna kan vara kvar en tid efter undersökningen, från en timme upp till en dag. Det beror på vilken typ av droppe som du får. Därför ska du till exempel inte köra bil eller cykla så länge du ser suddigt. Det kan också vara skönt att skydda ögonen om det är ljust ute. Du kan använda solglasögon och keps eller hatt.

Så går grundundersökningen till

Ögats uppbyggnad.

En grundundersökning av ögonen tar oftast tio till tjugo minuter och görs av en ögonläkare. Undersökningen kan ta över en timme om du behöver få ögondroppar som vidgar pupillen. Det beror på att ögondropparna kan behöva upp till en timme för att ge full effekt.

En grundundersökning består ofta av följande moment:

  • Undersökning av din synskärpa och brytningsfel.
  • Undersökning med belysning och förstoringshjälpmedel.
  • Tryckmätning av ögat.

Undersökning av synskärpa och brytningsfel

Detta görs för att ta reda på om din synskärpa är normal eller har förändrats och vilket brytningsfel du har.

Så går undersökningen till

För barn används en åldersanpassad syntavla medan vuxna får titta på en bokstavstavla. Tavlorna visar stora symboler eller bokstäver på översta raderna och allt mindre symboler eller bokstäver på de nedre raderna. Synen mäts först i ena ögat, sedan det andra.

Du har dina egna glasögon på

Du använder därför oftast dina egna glasögon eller linser vid synmätningen. Det är för att ögonläkaren oftast är mer intresserad av din syn med korrektion, om du använder korrektion med glasögon eller kontaktlinser.

För att ta reda på ditt brytningsfel använder ögonläkaren provglas av olika styrka som placeras framför dina ögon. Du får bedöma vilken styrka du ser bäst med på tavlan. Med brytningsfel menas förenklat vilken styrka du behöver ha i dina glasögon.

Undersökning av små barn

Brytningsfel hos små barn mäts med en särskild metod som inte kräver en syntavla. Då får barnet oftast pupillvidgande ögondroppar innan. Tänk på att barnet kan se suddigt och att det kan vara obehagligt att vara utomhus i stark sol en tid efter undersökningen om barnet har fått pupillvidgande ögondroppar. Därför kan det vara bra att skydda barnets ögon med solglasögon och en keps eller en hatt.

Autorefraktor mäter brytningsfel

Ibland används en så kallad autorefraktor för att mäta brytningsfel. Det är en apparat som automatiskt mäter ditt brytningsfel och ger förslag på glasögonstyrkor som kan passa.

Så går undersökningen till

Du får se in med ett öga i taget i ett titthål i apparaten. Undersökningen tar någon minut per öga.

Du kan ha en synnedsättning som beror på en ögonsjukdom om synskärpan är nedsatt trots glasögon. Då beror synnedsättningen inte bara på brytningsfel eller ålderssynthet. Då kan du behöva fler undersökningar av en ögonläkare.

Undersökning hos optiker

Du får göra olika undersökningar om du ska prova ut glasögon hos en optiker. Metoderna liknar de som du som vuxen får göra hos ögonläkaren.

Optiker får prova ut glasögon till vuxna och till barn som har fyllt åtta år.

Undersökning med ögonmikroskop

Mätning av trycket i ögat görs för att kontrollera så att det inte är för högt. Du kan få högt tryck i ögat efter till exempel ett slag mot ögat eller vid en ögonsjukdom som heter glaukom, även kallat grön starr. Ett högt tryck riskerar att skada ögat utan att du märker av det i början.

Så går undersökningen till

Ögontrycket kan mätas på olika sätt. Den vanligaste metoden på vuxna är med en tryckmätare som är kopplad till ett ögonmikroskop.

Då får du först ögondroppar med gul färg och bedövningsmedel. Den gula färgen blir självlysande i blått ljus vilket behövs vid tryckmätning med mikroskopet. Ögondropparna kan svida under en kort stund. Sedan sätter läkaren tryckmätaren mot ögats hornhinna. Ögonvitan blir lite gul efteråt men försvinner samma dag.

Det finns andra metoder som inte kräver ögondroppar men som inte ger en lika tillförlitlig mätning.

På barn används oftast en metod som inte kräver ögondroppar.

Undersökningen går snabbt oavsett vilken metod som används. Oftast är det klart efter en till två minuter.

Tryckmätning av ögat

Mätning av trycket i ögat görs för att kontrollera så att det inte är för högt. Du kan få högt tryck i ögat efter till exempel ett slag mot ögat eller vid en ögonsjukdom som heter glaukom, även kallat grön starr. Ett högt tryck riskerar att skada ögat utan att du märker av det i början.

Så går undersökningen till

Ögontrycket kan mätas på olika sätt. Den vanligaste metoden på vuxna är med en tryckmätare som är kopplad till ett ögonmikroskop. Då får du först ögondroppar med gul färg och bedövningsmedel. Ögondropparna kan svida under en kort stund. Sedan sätter läkaren tryckmätaren mot ögats hornhinna. Det finns andra metoder som inte kräver ögondroppar men som inte ger en lika tillförlitlig mätning. På barn används oftast en metod som inte kräver ögondroppar. Undersökningen går snabbt oavsett vilken metod som används. 

Specialundersökningar

Ibland behöver grundundersökningen kompletteras med en eller flera specialundersökningar. Det kan till exempel vara fotografering av näthinnan eller undersökning av ditt synfält.

Det varierar hur lång tid undersökningarna tar. En specialundersökning kräver ofta mer koncentration av dig än en grundundersökning. Små barn kan behöva narkos för en del av dessa specialundersökningar.

De vanligaste specialundersökningarna kan du se nedan, med de mindre vanliga i den nedre delen av texten.

Ögonbottenfotografering

Det finns många anledningar till att du kan behöva göra en ögonbottenfotografering. Det kan till exempel vara för att följa upp olika sjukdomar i näthinnan, förändringar i ögat vid diabetes eller förändringar på synnerven vid glaukom.

Så går undersökningen till

Ögonbottenfotografering innebär att flera bilder tas på ögonbotten genom pupillen. Ibland får du ögondroppar som vidgar pupillen. Vid undersökningen sitter du vanligen i ett mörklagt rum och tittar in i ögonbottenkameran.

Undersökningen är oftast klar inom femton minuter.

Du kan bli bländad av blixtar som ibland används till kameran. Men det gör inte ont. Oftast behövs bara några få bilder per öga.

Du kan se suddigt efter undersökningen i en timme upp till en eller två dagar om du har fått pupillvidgande ögondroppar. Du behöver inte skydda ögonen mot starkt ljus efteråt, men känns ljus för starkt kan du använda solglasögon och hatt eller keps.

Barn kan också undersökas med ögonbottenfotografering.

Optisk koherenstomografi – OCT

Optisk koherenstomografi kallas också för OCT. Det finns OCT för ögats främre delar och för ögats bakre delar. Metoden används främst vid näthinnesjukdomar, särskilt vid åldersförändringar i gula fläcken.

Så går undersökningen till

Innan undersökningen kan du få ögondroppar som vidgar pupillen. OCT är en form av ögonbottenfotografering. Du sitter i ett mörklagt rum och tittar in i OCT-apparaten. 

Bilderna visar centrala delen av näthinnan och ger ett tvärsnitt av näthinnan eller synnerven. Det finns även special-OCT som ger en bild av hur blodkärlen ser ut i ögonbotten.

Du kan bli bländad av de blixtar som ibland används för att ta vanliga ögonbottenfotografier under OCT-fotograferingen. Men det gör inte ont.

Undersökningen är oftast klar inom femton minuter.

Du kan se suddigt och vara känslig för solljus efter undersökningen om du har fått pupillvidgande ögondroppar. Effekten kan finnas kvar från en timme och upp till en eller två dagar beroende på vilken droppe du fått. Du kan skydda ögonen med solglasögon, keps eller hatt.

Synfältsundersökning

Läkaren gör en synfältsundersökning om du har en sjukdom som kan påverka näthinnan, synnerven eller andra delar av synbanan. Det kan till exempel vara glaukom eller en sjukdom i hjärnan som hjärntumör eller stroke.

Så går undersökningen till

Den vanligaste metoden går ut på att du får sitta i ett mörkt rum och titta in i en vit böjd skärm. Då och då tänds en ljuspunkt på skärmen. Punkten kan variera i ljusstyrka och storlek. När du ser en ljuspunkt ska du trycka på en knapp.

Resultatet visar de områden där du har sämre synfunktion. Med hjälp av resultatet får läkaren hjälp att förstå vad det är som orsakar dina besvär.

Undersökningen är oftast klar inom tjugo minuter. 

Biometri

Biometri är ett samlingsnamn som oftast används för olika mätningar som berör sjukdomar och kirurgi i ögats främre delar. Undersökningarna används till exempel för att räkna ut styrkan på den plastlins som opereras in i ögat vid en operation av grå starr, eller för att ge information inför en operation av ett brytningsfel.

Så går undersökningen till

Du får titta in i en apparat som mäter ögats längd och hornhinnans form och tjocklek. Undersökningen gör inte ont och den görs oftast utan pupillvidgande ögondroppar.

Undersökning av ögonens rörelser och samsyn

Du kan få göra en undersökning av ögonrörelser och samsyn om du skelar eller om du har en sjukdom som påverkar ögonmusklernas funktion. Samsyn är kroppens förmåga att lägga ihop de två bilderna från ögonen till en tredimensionell bild.

Du kan också få göra undersökningen om du har fått ett kraftigt slag mot ögat eller huvudet. Undersökningen visar hur ögonen rör sig och hur koordinationen är mellan ögonen. Hur omfattande undersökningen är beror på din ålder och vilka besvär du har.

Så går undersökningen till

Undersökningen görs ofta av en ortoptist. Det är en sjuksköterska eller optiker som är specialutbildad för att göra samsynsundersökningar. Vid undersökningen används bilder, olika hjälpmedel och apparater. Du kan också få titta på bilder genom speciella glasögon.

Fluoresceinangiografi

Vid en fluoresceinangiografi undersöker ögonläkaren näthinnans blodkärl. Undersökningen kan göras av flera anledningar där den vanligaste är åldersförändringar i gula fläcken. Men du kan även behöva göra en fluoresceinangiografi vid annan sjukdom i näthinnan, till exempel diabetes eller propp i näthinnans blodkärl.

Viktigt

Undersökningen är en typ av ögonbottenfotografering med kontrastmedel. Det är viktigt att du säger till om du är allergisk mot kontrastmedel innan undersökningen börjar.

Så går undersökningen till

Före fotograferingen får du ögondroppar som vidgar pupillen. Du sitter i ett mörklagt rum och tittar in i kameran. Ögonläkaren eller ögonsjuksköterskan sprutar in ett fluorescerande färgämne i blodet genom ett blodkärl i din arm. Färgämnet blir självlysande av kamerans belysning in i ögat. Då kan näthinnans blodkärl fotograferas och blodkärlens funktion kan bedömas.

Du kan bli bländad av blixtarna från kameran, men det gör inte ont. Du kan också känna dig trött efter undersökningen. Undersökningen kan ta över en timme.

Du kan se suddigt och vara känslig för solljus efter undersökningen om du har fått pupillvidgande ögondroppar. Effekten kan finnas kvar från en timme och upp till en eller två dagar beroende på vilka droppar du fått. Du kan skydda ögonen med solglasögon, keps eller hatt.

Ibland kan du få göra OCT-angio istället

Idag finns en ny teknik som kallas OCT-angio. Den kan användas istället för fluoresceinangiografi vid vissa sjukdomar. Det är en apparat som fotograferar ögonbotten och ger en bild av blodkärlen i ögonbotten. Du får oftast ögondroppar som vidgar pupillen innan fotograferingen. Du kan se suddigt efter undersökningen. Därför ska du till exempel inte köra bil eller cykla. Du kan skydda ögonen med solglasögon och keps eller hatt när du är utomhus om det känns obehagligt med starkt ljus.

Ultraljudsundersökning

Med hjälp av en ultraljudsundersökning kan ögonläkaren undersöka ögats inre. Den här typen av undersökning är särskilt bra när läkaren vill avbilda delar av ögat som inte kan ses med ett oftalmoskop. Det kan till exempel vara delar bakom regnbågshinnan, men också för att kunna avbilda näthinnan när något skymmer insynen i ögat. Insynsskymmande sjukdomar kan till exempel vara:

  • en svullnad i hornhinnan
  • grå starr
  • en blödning i glaskroppen.

Undersökningen kan också användas för att mäta tjocklek av tumörer i ögat.

Så går undersökningen till

Ibland behöver du få bedövningsögondroppar före undersökningen. Ögonläkaren sätter sedan en ultraljudspenna mot ögat eller ögonlocket och vinklar den i olika riktningar. Ultraljudspennan är kopplad till en bildskärm där läkaren kan avbilda ögats inre.

Färgsinnesundersökning

Här är ett exempel på hur en färgbild i en färgsinnesundersökning kan se ut.

Här är ett exempel på hur en färgbild i en färgsinnesundersökning kan se ut.

En färgsinnesundersökning visar hur du ser färger. Du kan få göra undersökningen om läkaren misstänker att du har svårt att se färger, om du har en sjukdom som påverkar färgseendet eller om du tar ett läkemedel som kan påverka färgseendet.

Så går undersökningen till

En färgsinnesundersökning kan gå till på flera sätt. Den vanligaste går ut på att du får titta på färgbilder med fläckar och punkter i olika färgnyanser. Dessa bildar tydliga mönster om ditt färgseende fungerar som det ska. Då ser du till exempel en siffra, en symbol eller en linje. Du som har nedsatt färgseende ser en röra av färgfläckar, en felaktig siffra eller ett annat förlopp av linjen.

En annan variant av undersökningen går ut på att du ska sortera ett antal olikfärgade runda brickor så att de färger som mest liknar varandra ligger intill varandra.

Med hjälp av undersökningen går det att bestämma vilka områden av färgseendet som är nedsatta.

Elektroretinogram – ERG

Elektroretinogram förkortas ofta till ERG. Undersökningen används för att undersöka näthinnans funktion.

Så går undersökningen till

Vid en ERG-undersökning får du ögondroppar som vidgar pupillen och ibland även bedövningsdroppar. Därefter placerar ögonläkaren en speciell kontaktlins på ögats hornhinna eller en tunn metalltråd på ögonvitan. Kontaktlinsen eller tråden har ledningar som går till en ERG-apparat. Näthinnan stimuleras sedan med blixtar eller andra ljusfenomen och de elektriska svarsimpulserna från näthinnan mäts.

Du kan behöva sitta i ett mörkt rum en stund innan undersökningen för att mätningen ska bli korrekt. Det beror på vad orsaken är till att du behöver undersökas med ERG. Det beror också på vilken variant av ERG som ska användas.

Små barn kan behöva sövas för denna undersökning. 

Du kommer få all information av din ögonläkare inför undersökningen.

Undersökningen tar cirka en timme, om ögonen behöver anpassas till mörker först.

När får jag svar?

Du får oftast veta resultatet av undersökningen direkt när du gör en grundundersökning.

Vid specialundersökningar skickas resultatet oftast till din ordinarie ögonläkare som sedan informerar dig.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.  

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan