Före och efter operation

Tobak och operation

Innehållet gäller Blekinge

Att sluta röka sex till åtta veckor före en operation,minskar risken för sårinfektion och långsam läkning, men också för livshotande skador.

Se operationen som ett bra tillfälle att sluta röka eller snusa helt. Det ökar chansen till ett friskare och längre liv. Behöver du stöd kan du kontakta Blekingesjukhusets tobaksavvänjare genom att ringa till Region Blekinges växel, 0455-73 10 00.

Till toppen av sidan