BEHANDLINGAR VID PSYKISKA SJUKDOMAR OCH BESVÄR

Behandling och stöd vid alkoholproblem

Du som vill dricka mindre har många olika möjligheter att få hjälp. Du kan få hjälp med läkemedel eller psykologisk behandling. Båda anses vara lika effektiva, men passar olika bra för olika personer. Olika behandlingar kan också kombineras. En del får bra stöd i självhjälpsgrupper.

Två personer pratar inne i ett mottagningsrum. Fotografi.

Den här texten riktar sig till dig som har problem med alkohol. Det kan ta tid att ändra alkoholvanor. Ofta går det att ändra vanor utan hjälp. Ibland går inte det och då kan du få behandling. Det går att komma till rätta med alkoholproblem om du har tålamod och vet hur du kan göra och var du kan få hjälp.

Motivationshöjande samtal

MET, motivationshöjande behandling, kan hjälpa dig att fatta beslut om att ändra dina vanor. En läkare eller behandlare pratar med dig.

Grunden i motivationshöjande behandling är att du inte är nöjd dina alkoholvanor, men kanske osäker på vad du ska göra. Du och behandlaren samtalar om hur drickandet påverkar ditt liv. Behandlaren talar inte om för dig hur du ska göra, utan hjälper dig att själv komma fram till hur du vill ha det i stället.

Genom samtalen kan du känna dig starkare och lättare hitta lösningar till förändring.

Var kan jag få hjälp med motivationshöjande behandling?

Du kan kontakta en vårdcentral, företagshälsovården, en beroendemottagning, socialtjänsten eller Alkohollinjen. Det kan vara olika vilka behandlingar som finns på olika ställen i landet.

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, fokuserar på din nuvarande situation, på samspelet mellan dig och din omgivning. I behandlingen lär du dig att hantera situationer som framkallar problematiska beteenden eller besvärande känslor. Du får lära dig mer hjälpsamma tankemönster och beteenden.

Vanligtvis börjar behandlingen med att du tillsammans med behandlaren går igenom din situation. Ni pratar om dina svårigheter och vad det är som gör att du dricker som du gör. Sedan sätter du och behandlaren tillsammas upp mål för behandlingen. Ni arbetar med att hitta strategier så att du kan hantera dina problem.

Du får uppgifter som du ska göra mellan besöken. Uppgifterna är viktiga för det är i din vardag som du ska få till en förändring. En annan del i behandlingen är att hitta strategier som fungerar på lång sikt och att fundera över hur du hanterar eventuella bakslag. Under behandlingen utvärderar du och din behandlare vilka förändringar du gjort.

Du kan få KBT-behandling antingen individuellt eller i grupp.

Var kan jag få hjälp med KBT?

Du kan kontakta specialistvården inom psykiatri eller beroendevård, titta på Hitta vård vad som finns. Även vissa vårdcentraler kan ha personal som jobbar med KBT. 

Tolvstegsbaserad behandling

En tolvstegsbehandling innehåller tolv åtgärder som kan hjälpa dig att förändra ditt liv och leva nyktert. Behandlingen brukar börja med ett informationssamtal och kan sedan anpassas. Den utgår från din situation och dina förutsättningar och följer en skräddarsydd behandlingsplan. Grundbehandlingen brukar vara ungefär fem till tolv veckor.

Behandlingen är en kombination av gruppterapi, enskilda samtal och eget arbete under handledning. Oftast är närstående delaktiga i programmet. Efter att grundbehandlingen är klar får du oftast följa upp behandlingen under ett år.

Du kan få tolvstegsbehandling antingen på ett behandlingshem eller i din vanliga miljö.

Söka tolvstegsbaserad behandling

Om du vill ha tolvstegsbaserad behandling kan du kontakta socialtjänsten i din kommun. 

Självhjälpsgrupper

Att dela erfarenheter med andra som är, eller har varit i samma situation som du själv, är något många upplever som hjälpsamt. Här får du tala med andra som har blivit nyktra. Det kan finnas telefonrådgivning och möten. Det kan finnas olika sorters möten, som möten endast för män, endast för kvinnor eller endast för unga. Självhjälpsgrupperna brukar samarbeta med läkare, behandlingshem och socialtjänsten.

Självhjälpsgrupper finns i de flesta kommuner i Sverige och ofta ordnas möten flera gånger per vecka. I en självhjälpsgrupp strävar man oftast efter att bli helt nykter och inte dricka alkohol alls. Självhjälpsgrupper har ingen professionell behandling, de fungerar mer som ett kamratstöd.

Var finns självhjälpsgrupper?

Det finns självhjälpsgrupper över hela landet. Anonyma alkoholister är den mest etablerade gruppen.

Behandling med läkemedel

Om du vill ändra dina alkoholvanor finns det olika läkemedel som kan göra det lättare. Läkemedlen kan göra så att du mår dåligt av att dricka, att suget efter alkohol minskar eller att alkoholruset blir mindre positivt.

Här kan du läsa mer om läkemedel vid alkoholberoende

Var kan jag få läkemedel mot alkoholberoende?

Läkemedel skrivs ut av en läkare som du träffar på vårdcentralen, företagshälsovården, behandlingshem eller beroendemottagning.

Självhjälpsprogram

På internet finns det självhjälpsprogram som du kan följa för att ändra dina alkoholvanor. Du får rådgivning och kan registrera ditt drickande i ett system. Programmet hjälper till med instruktioner så att du kan ändra ditt drickande. I självhjälpsprogrammet kan du vara anonym. Det kan vara ett bra alternativ om du bor i glesbygd och har långt till annan behandling. 

Var kan jag hitta ett självhjälpsprogram?

På sajten Alkoholhjälpen hittar du ett självhjälpsprogram.

Behandlingshem

På ett behandlingshem kommer du bort från din vanliga miljö och kan koncentrera dig helt på bli nykter. På behandlingshem är det vanligare med tolvstegsbehandling. Du bor på hemmet under grundbehandlingen, ungefär fem veckor. Efter att grundbehandlingen jobbar du vidare i din vanliga miljö. Ofta har du kontakt med en behandlare under ett år.

Söka behandlingshem

Om du vill komma till ett behandlingshem kan du vända dig till socialtjänsten. Titta på kommunens hemsida. Det finns också behandlingshem som drivs i privat regi.

Rådgivning på telefon

Alkohollinjen kan du få rådgivning på telefon. Du kan vara anonym om du vill.

Olika behandling i olika delar av landet

Det kan vara olika vilka möjligheter det finns till behandling där du bor. Enligt patientlagen har du rätt att välja öppenvård var som helst i Sverige. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd.

Du ska få vara med och bestämma

Enligt patientlagen ska du få vara med och bestämma över din vård. För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska kan du ha rätt att hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.

Till toppen av sidan