Kroppen

Tabell: När barnet lär sig olika rörelser

Alla barn lär sig i olika takt. Vissa barn kryper inte, medan andra kryper först och går sedan. Hur barn lär sig rörelser kan skilja sig åt, även mellan syskon.

Barnet lär sig kontrollera musklerna

Att lära sig en ny rörelse är svårt för barnet. Det krävs mycket träning innan barnet kan göra rörelsen utan att behöva tänka.

Rörelseförmåga kallas motorik.

  • Grovmotorik beskriver bland annat hur barnet utvecklar sina rörelser när hen lär sig att rulla, åla, sitta, stå, gå, hoppa och springa. 
  • Finmotorik kallas de små rörelserna som barnet gör med händer och fingrar, till exempel att gripa medvetet.

Alla barn lär sig att själva kontrollera sina muskler i samma ordning. Först lär de sig kontrollera ansiktet och nacken, sedan armarna, överkroppen och sist benen och fötterna. Barnet lär sig till exempel att balansera sitt huvud innan hen kan lära sig sitta eller stå.

Det är viktigt att tänka på att alla barn är olika. Det gäller också mellan syskon. Några hoppar över vissa steg, till exempel att krypa. En del barn kanske vänder sig tidigt från magen till ryggen men lär sig gå lite senare. Andra barn är mer intresserade av att lära sig prata, för dem kan det verka som om motoriken kommer i andra hand.

Några exempel på när barn lär sig olika rörelser

Här kan du se mellan vilka tidsramar barn brukar lära sig olika rörelser.

När barnet lär sig olika rörelser
Vad som händer Ålder
Ligger på mage och lyfter på huvudet  1 - 5 månader
Griper medvetet  2 - 6 månader
Vänder från mage till rygg eller tvärtom  3 - 8 månader
Sitter med stöd  4 - 9 månader
Sitter själv  5 - 10 månader
Kryper
(en del barn hoppar över detta)
 5 - 12 månader
Reser sig och går utefter möbler  6 - 16 månader
Går själv  8 - 18 månader
Pincettgrepp, att kunna gripa ett föremål mellan tumme och pekfinger eller tumme och långfinger 9 - 12 månader

Var kan jag få stöd och hjälp?

Kontakta en barnavårdscentral, BVC, om du är orolig.

Till toppen av sidan