Kroppen

Reflexer hos nyfödda

Många rörelser styrs av reflexer hos nyfödda barn. Reflexerna är medfödda för att skydda barnet och för att göra det lättare för barnet att få mat. De försvinner när hen blir äldre.

En reflex är något som sker av sig själv. Här kan du läsa om några av de reflexer som finns hos barn det första sex månaderna.

Sökreflexen, sugreflexen och sväljreflexen

Smeker du barnets kind vänder hen ansiktet mot den sidan. Det är den så kallade sökreflexen. Den gör det lättare för barnet att hitta bröstvårtan eller flaskan. Sökreflexen försvinner när barnet är ungefär fem månader.

Sugreflexen har barnet redan då hen ligger i magen. Vid ultraljud är det inte ovanligt att du ser ditt barn suga på tummen. När du sticker in en bröstvårta, nappflaska eller ett finger i ett nyfött barns mun börjar hen göra rörelser med tungan och munnen.

Barn har även en sväljreflex. Den gör att andningsvägarna stängs när barnet ska svälja. Mat eller dryck kan då inte komma ner i lungorna.

Reflex som gör att barnet öppnar munnen

Trycker du ett finger lätt mot barnets handflata, öppnar barnet munnen. Du kan stimulera sugandet vid amning genom att massera barnets handflata. Den här reflexen kallas Babkinreflexen. Den försvinner när barnet är cirka tre-fyra månader.

Gripreflexen.

Gripreflexen

Händerna och fötterna har gripreflexer.

När du lägger ditt finger i barnets hand och trycker lätt mot barnets handflata kan du få barnet att gripa tag om fingret med ett fast grepp.

Reflexen i handen försvinner när barnet lär sig gripa av egen vilja. Det brukar vara när barnet är cirka fyra månader.

Gripreflexen med tårna liknar handens gripreflex. Trycker du fingret mot främre delen av fotsulan kniper barnet till ordentligt med tårna. Reflexen i foten försvinner när barnet börjar stå på foten.

Omklamringsreflexen

Omklamringsreflexen innebär att barnet reagerar vid plötsliga ljud och rörelser. Barnet slår ut med både armarna och benen för att sedan föra dem samman till utgångsläget.

Den brukar bli mindre tydlig efter några månader och är borta när barnet är cirka sex månader. Reflexen kallas också Mororeflexen.

Gångreflexen

Håller du ett nyfött barn så att fotsulorna vidrör underlaget börjar barnet genast att göra en rörelse som att hen ska gå.

Det är gångreflexen.

Barnet orkar inte stå på benen utan gör rörelse i luften. Reflexen är medfödd.

När muskler och andra rörelser har utvecklats tillräckligt börjar barnet stå stadigt och kan så småningom ta sina första steg.

Reflex som gör att tårna böjer sig och spretar

Barnets stortå böjer sig uppåt och tårna spretar när du stryker med ditt finger längs ytterkanten på ditt barns fot, från hälen upp mot tårna. Reflexen försvinner när barnet börjar stå på foten. Reflexen kallas för Babinskireflexen.

Dykreflexen

Dykreflexen gör att barnet håller andan om hen hamnar under vatten. Barnet får då inte vatten i luftvägarna. Reflexen gör också att hjärtat börjar slå lite långsammare och att blodet omfördelas i kroppen för att spara på energi och syre.

Läs mer

Till toppen av sidan