(från 39 hela veckor + 0 dagar till 39 hela veckor + 6 dagar)

Gravid vecka 40

Det är olika hur mycket ett foster väger och hur långt det är. Men i genomsnitt väger det ungefär 3,5 kilo och är cirka 51 centimeter långt. Moderkakan väger runt ett halvt kilogram. Den kommer att fortsätta att ge fostret näring ännu en tid.

En del har redan fött barn vid den här tiden. För andra kan det dröja ännu längre innan förlossningen sätter igång. En graviditet varar oftast från 37 till 42 veckor. 

Du kan inte själv påskynda en förlossning. Det finns huskurer som sägs påverka, men varken gå i trappor, ha sex eller annat har vetenskapliga belägg för att sätta igång förlossningen.

Det är viktigt att vila och äta regelbundet i väntan på att förlossningen ska starta.

Överburen - att gå över tiden

När du har varit gravid i mer än 42 hela veckor kallas graviditeten för överburen. Att förlossningen dröjer några dagar efter det beräknade datumet räknas alltså inte som en överburen graviditet inom vården.
Läs mer om att gå över tiden

Amning de första dagarna efter förlossningen

När barnet föds ställer bröstkörtlarna om sig för att börja ge mat. Här kan du läsa om hur du ammar och hur ofta du behöver amma. Du kan också läsa om vanliga besvär.
Råd kring amning

När du inte kan eller vill amma

Så skyddar du ett nyfött barn

Små barn är ömtåliga och behöver skyddas på olika sätt. De är till exempel extra känsliga för tobaksrök, hög värme, stark kyla och infektioner.
Läs mer om hur du skyddar ett nyfött barn

Därför är det viktigt för barnet att knyta an

Ett barn behöver knyta an till någon för att må bra. Den personen behöver förstå barnets behov, och ge trygghet och tröst. Det finns hjälp att få om anknytningen inte fungerar.
Allt om bra anknytning

Till toppen av sidan