Olika sätt att föda barn

Planerad hemförlossning

Planerad hemförlossning innebär att du väljer att föda barn hemma i stället för på sjukhus. Det finns barnmorskor som hjälper till vid hemförlossningar.

Det kan finnas många anledningar till att vilja föda hemma. Det kan till exempel vara att du känner dig tryggare i din hemmiljö och därför kan slappna av bättre när det är dags att föda.

Men det kan också innebära en risk om något oväntat händer och du eller barnet behöver medicinsk hjälp.

Vilka kan föda hemma?

Du som är gravid bestämmer alltid själv om du vill föda hemma. För att minska risken för att någonting ska hända bör du vara frisk och ha en graviditet som går som den ska. Det bör inte finnas några kända risker som kan påverka förlossningen, varken hos dig eller barnet i magen.

Ni kan behöva åka in till sjukhuset under förlossningen. Du bör därför kunna ta dig till en förlossningsavdelning som inte ligger allt för långt bort. 

Kostar det någonting?

Barnmorskorna som hjälper till vid hemförlossningen tar ut en avgift för sitt arbete. I de flesta regioner får du betala avgiften själv.

I vissa regioner kan du få ersättning för barnmorskans kostnader om du uppfyller vissa kriterier. Det kan vara att du har genomgått en läkarundersökning några veckor före beräknad förlossning och att du bor på ett visst avstånd från ett sjukhus.

Hur gör jag om jag vill föda hemma?

Prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen för att få reda på vilka möjligheter som finns där du bor. Du kan också själv ta kontakt med en barnmorska som jobbar med hemförlossningar.

Barnmorskor som jobbar med hemförlossningar kan också kallas för hembarnmorskor.

Hur går en hemförlossning till?

Det är vanligt att först träffa den barnmorska som ska vara med vid hemförlossningen. Då diskuterar ni bland annat om en förlossning hemma är lämplig för dig. Om det finns en blivande medförälder är det bra om hen är med i planeringen.

Du berättar om vilka önskemål och tankar du har och ni gör en noggrann plan inför förlossningen. Du får också veta vad du behöver ha hemma.

Du och barnmorskan bestämmer i vilket skede du ska kontakta hen när förlossningen har startat. Barnmorskan är beredd dygnet runt tiden före och efter beräknat förlossningsdatum och kommer hem till dig när det är dags.

Läs mer om förlossningens olika faser.

Vilka är med under förlossningen?

Ibland är ytterligare en barnmorska med vid förlossningen. Oftast bestämmer du vilka som ska vara med.

Ni kan behöva åka till sjukhuset

Det finns alltid en risk för att något oväntat händer under en förlossning. Du kan därför behöva åka till sjukhuset under förlossningen även om du vill föda hemma.

Efter förlossningen

Efter förlossningen gör barnmorskan en första undersökning av barnet och av dig som har fött.

Barnmorskan gör en undersökning av slidan, blygdläpparna och mellangården för att se om det har blivit några bristningar. I så fall syr barnmorskan dem på plats, med bedövning.

Du bör låta en barnläkare undersöka barnet inom några dygn.

Läs mer på 1177.se

Förlossning

Här kan du läsa mer om att föda barn. Du kan läsa om förberedelser, smärtlindring, olika förlossningar, vad som händer efter förlossningen och mycket annat.

Graviditet

Här kan du läsa mer om vad som händer under graviditeten. Du kan bland annat läsa om hälsa, undersökningar, besvär och vad som händer i livmodern vecka för vecka.

Om graviditeten

Hur går befruktningen till? När har man gått över tiden? Och vad händer egentligen i livmodern vecka för vecka? Läs mer om graviditeten här.

Till toppen av sidan