Sjukresor i Blekinge

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Vid besök eller behandling får du som patient åka gratis till och från vården med tåg och buss. Om det finns medicinska skäl till att åka med annat färdsätt kan du också få viss ersättning. *Se vad som gäller i primärvården och folktandvården.

Här följer en översikt över vad som gäller när man reser till vården med olika färdmedel.

Visa mer

Olika färdsätt

Olika färdsätt

Tåg och buss, allmän kollektivtrafik, för resor inom länet.

För att få resa utan kostnad måste du visa bussföraren/tågvärden ditt resebevis som medföljer din kallelse. Resebeviset gäller för tur- och returresa för den sträcka och det datum som står på beviset. Resebeviset är personligt och vid biljettkontroll ska legitimation kunna uppvisas.

Ingen egenavgift.

Resor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon 

Du som på grund av ditt medicinska tillstånd inte kan åka buss eller tåg kan få åka med Blekingetrafikens bilar och specialfordon istället. För denna resa krävs ett intyg om ditt medicinska tillstånd, som skrivs under av legitimerad vårdpersonal. Specialfordonen är anpassade med rullstolsplatser och ramp. Resan går från dörr till dörr och du får vara beredd på att resa tillsammans med andra passagerare. Beställ i så god tid som möjligt genom Blekingetrafikens beställningscentral (BLI-central).

Egenavgift för enkel resa är 60 kronor, även för dig som har färdtjänsttillstånd. Chauffören kan bara ta emot kontanter.

Privat bil

För att få ersättning måste du fylla i och skicka in en reseräkningsblankett. Om du på eget initiativ söker vård utanför länet betalar du din resa själv. Parkeringsavgift ersätts inte.

Egenavgift för enkel resa är 100 kronor (milersättning är 12 kronor).

Region Blekinges bussar Ekoxen till Malmö och Linnéan till Växjö

Ett intyg behövs om du ska resa utanför länet. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken och resan beställs genom Blekingetrafikens beställningscentral. För Region Belkinges buss som trafikerar sjukhusområdet i Karlskrona, se under anslutningsresor.

Ingen egenavgift. Däremot kostar det 20 kronor om man vill ha en anslutningsresa från hemmet till bussen. Avgiften betalas kontant till chauffören. 

Tåg och buss för resor utanför länet

Om du har en remiss till vårdgivare utanför länet har du rätt att få resan dit och hem betald. Ett intyg behövs om du ska resa utanför länet. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken och resan måste beställas genom Blekingetrafikens beställningscentral. Beställ i god tid, minst tre dagar i förväg.

Ingen egenavgift. Om du på eget initiativ söker vård utanför länet betalar du din resa både dit och hem själv. Observera att om du inte beställer resan genom Blekingetrafikens beställningscentral måste du betala en avgift på 100 kronor per enkel resa

Flyg – för dig som inte kan resa med ett billigare färdsätt med hänsyn till din hälsa eller resans längd

För att få resa med flyg krävs ett medicinskt intyg av Region Blekinge. Intyget skickas av Region Blekinge till Blekingetrafiken. Resan måste beställas genom Blekingetrafikens beställningscentral. Beställ i god tid, minst tre dagar i förväg.

Ingen egenavgift.

Anslutningsresor, till eller från tåg, buss, flyg eller Region Blekinges bussar

Har du långt till närmaste hållplats eller station kan du beställa en anslutningsresa. Resan beställs genom Blekingetrafikens beställningscentral. För att få ersättning måste du fylla i och skicka in en reseräkningsblankett.

Egenavgift för enkel resa är 20 kronor som du betalar kontant till chauffören. Resebeviset gäller inte som biljett på anslutningsresan. Undantag är anslutningsbuss inom sjukhusområdet i Karlskrona, som inte kostar något. Bussen är handikappanpassad och går var femte minut mellan klockan 6.20 och 17.00 måndag-fredag.

Fäll ihop

Resa hem från vården

Resa hem från vården

I första hand ska allmän kollektivtrafik, tåg och buss, användas om det är möjligt. Om du har åkt in till vården med Blekingetrafikens bil eller specialfordon är det inte säkert att du får åka på samma sätt hem. Det är ditt medicinska tillstånd som avgör hur du reser. Kan du åka tåg eller buss hem så får du ett resebevis, av den mottagning du besökt, som gäller för hemresan. Det finns undantag om du reser hem från akutmottagningen i Karlskrona och det inte går några tåg eller bussar inom en viss tid när du är klar för hemfärd. För resor med Blekingetrafikens bilar och specialfordon krävs intyg från vården och dessa resor bokas alltid genom Blekingetrafikens beställningscentral.

Fäll ihop

Ledsagare/följeslagare

Ledsagare/följeslagare

Behov av ledsagare ska vara medicinskt motiverat och styrkas med intyg. Ledsagares kostnader för resa ersätts utan avdrag för egenavgift. 

Vid resa med egen bil dras egenavgift för de resor som patienten är med i bilen. Exempel, när ledsagare kör patient till sjukvården och åker ensam tillbaka utan patient görs avdrag för resan till sjukvården men inget avdrag för hemresan. 

Förlorad arbetsförtjänst och utlägg för kost ersätts inte till ledsagare. 

Fäll ihop

* Ingen ersättning till primärvården och folktandvården

* Ingen ersättning till primärvården och folktandvården

Region Blekinge betalar ingen ersättning för resor till och från primärvården (vårdcentraler med mera) eller folktandvårdens allmäntandvårdsmottagningar. Däremot får du ersättning om du behöver besöka någon av folktand­vårdens specialisttandvårdsmottagningar.Undantag gäller om ditt medicinska tillstånd kräver resa med Blekingetrafik­ens bilar eller specialfordon och du har ett intyg för detta, eller färdtjänstintyg.

Fäll ihop

Så här beställer du resan

Så här beställer du resan

Resor med Region Blekinges bussar (Ekoxen och Linnéan), tåg utanför länet, flyg och resor med Blekingetrafikens bilar eller specialfordon måste alltid beställas via Blekingetrafikens beställningscentral, telefon 0455-165 00. Resor med vanlig taxi ersätts endast vid akuta transporter till akutmottagningen och förlossningen.

När du reser med buss eller tåg inom länet behöver du inte beställa resan genom Blekingetrafikens beställningscentral. Resebevis, som gäller som biljett för resan, får du tillsammans med kallelsen. Betalar du din resa själv ska du skicka in blanketten för ersättning (se stycket Reseräkningsblankett och högkostnadsskydd).

Fäll ihop

Reseräkningsblankett och högkostnadsskydd

Reseräkningsblankett och högkostnadsskydd

För att få reseersättning måste du fylla i en blankett som du får på mottagningar inom hälso- och sjukvården och folktandvården. Du kan också beställa den genom telefon 0455-73 10 97 (telefontid 9-12, vardagar), genom e-post till helpdesk.sjukresor@regionblekinge.se eller ladda ner den här.

Du behöver inte betala mer än 1 800 kronor om året för resor till vården. Om du inom en tolvmånadersperiod har betalat 1 800 kronor eller mer för resor till vården så får du ett frikort för resten av tolvmånadersperioden. Du måste spara alla kvitton på besöken i vården och de resor du gjort. Kvittona ska du skicka in efter hand tillsammans med en reseräkningsblankett.

Skicka blanketten och kvittona till:

Region Blekinge
Ledningsstöd, redovisning
371 81 Karlskrona

När du skickar in blanketten måste du alltid bifoga patientkvitto eller intyg om vård. Om du åker med Blekingetrafikens bilar eller specialfordon måste du bifoga originalkvitto och taxameterkvitto.

Fäll ihop

Telefonnummer till Blekingetrafiken

Telefonnummer till Blekingetrafiken

Ring Blekingetrafikens beställningscentral för beställning av resor i så god tid som möjligt. Resor utanför länet beställs senast 3 dagar före resan. 

Telefon 

Karlskrona: 0455-165 00
Ronneby: 0457-165 00
Karlshamn och Olofström: 0454-165 00
Sölvesborg: 0456-165 00

Öppet

Måndag-fredag: 6.00–21.00
Lördag-söndag och helgdag: 8.00–21.00

När beställningscentralen är stängd kan akuta resor som inte kräver ambulans beställas genom följande telefonnummer.

Karlskrona: 0455-122 67
Ronneby: 0457-122 67
Karlshamn och Olofström: 0454-122 67
Sölvesborg: 0456-122 67

Fäll ihop

Frågor och mer information

Frågor och mer information

Har du frågor om att resa till vården med tåg, buss, flyg eller Blekingetrafikens bilar och specialfordon, ring till Blekingetrafikens beställningscentral på telefon 0455-165 00. Har du frågor om att resa till vården med privat bil, kontakta Region Blekinge på telefon 0455-73 10 97 (telefontid vardagar 9-12) eller e-post helpdesk.sjukresor@regionblekinge.se.

Observera!

  • Spara alltid biljetter, kvitton eller intyg för vård. De behövs alltid som komplement till reseräkningsblanketten och till ansökan om frikort.
  • Reseräkningsblanketten måste skickas in senast ett år efter det resan genomfördes. 
  • Om du reser utanför Blekinge för att få vård för att du själv vill ha vård någon annanstans än i Blekinge betalar Region Blekinge ingen ersättning för dina resekostnader. Däremot gäller Region Blekinges ersättningsregler när du blivit erbjuden vård i ett annat län inom ramen för vårdgarantin.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2019-01-03
Skribent:

Marie Söderström

Redaktör:

Emma Karlsson, kommunikatör