Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN, Norrköping


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Begär intyg

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Förnya recept

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Kontakta mig

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 93 52
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-fre 08–17

ADRESS

Besöksadress
Gamla Lasarettsgatan 18, Norrköping
Län, kommun
Östergötlands län, Norrköping
Postadress
Barn- och ungdomspsyk kliniken
Såpkullen, Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Vårt utbud

Första kontakten med BUP

Den första kontakten med Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) sker via remiss till BUP eller ett telefonsamtal till vår reception, där man bokar en telefontid till behandlare på BUP. Vid detta telefonsamtal får man beskriva vilket problem man önskar få hjälp med. För att vi ska kunna bedöma vilka möjligheter vi har att erbjuda BUP-kontakt är detta samtal väldigt viktigt så att vi får rätt information, detta telefonsamtal kan ta upp till 1 timme.

Om man kommer överens om ett besök på BUP innebär det att man kommer på ett första besök för fortsatt ömsesidig orientering/information som ligger till grund för planering av eventuell fortsatt BUP-kontakt. Om det behövs och beslutas om fortsättning, kan man sättas på väntelista, erbjudas en korttidskontakt eller få fortsatt behandling i ett av våra behandlingsteam eller mellanvårdsteam.

Behandlingsformer

 • Rådgivande och stödjande samtal
 • Familjeterapi
 • Barnorienterad familjeterapi
 • Gruppverksamhet
 • Kristerapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Medicinsk behandling
 • Sjukgymnastik

 

NP-team Öster

NP-team öster hjälper barn som har, eller misstänks ha neuropsykatriska funktionshinder, t. ex ADHD, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom.

 • Vi gör utredningar vid behov.
 • Vi följer upp utredningar med information, strategier och förklaringar.
 • Vi ger stöd och information till barnet och/eller familjen.
 • Vi gör behandlingsinsatser utifrån barnets behov.
 • Vi medicinerar vid behov.
 • Vi ber stöd och information till barnets skola och lärare eller annat viktigt nätverk.
 • Vi hjälper till med vissa hjälpmedel.

Barntraumateamet

Barntraumateamets främsta uppgift är att stödja barn och ungdomar 0-18 år som drabbats av anhörigs, oftast förälders, plötsliga död i samband med sjukdom, olycksfall, självmord och mord.

Om oss

BUP, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping, är en specialistverksamhet inom Hälso-och sjukvården. Till BUP kommer barn och ungdomar under 18 år och deras föräldrar eller andra närstående, som var och en eller tillsammans upplever problem med barnets psykiska hälsa.

Information till patienter

Efter kontorstid kontaktas Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (avd 40), telefon 010-103 00 00 (regionens växel).

Remisskrav:

Nej

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.