Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN, Norrköping Norrköping, Östergötlands län

Öppettider

Gamla Lasarettsgatan 18, Norrköping

Logga in

Här kan du:

Om oss

Välkommen till Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN

BUP, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping, är en specialistverksamhet inom Hälso-och sjukvården. Till BUP kommer barn och ungdomar under 18 år och deras föräldrar eller andra närstående, som var och en eller tillsammans upplever problem med barnets psykiska hälsa.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Info till patienter

Efter kontorstid kontaktas Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (avd 40), telefon 010-103 00 00 (regionens växel).

Remisskrav: Nej

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Vårdguiden på telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Första kontakten med BUP
 • Behandlingsformer
 • NP-team Öster
 • Barntraumateamet
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Första kontakten med BUP

Den första kontakten med Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) sker via remiss till BUP eller ett telefonsamtal till vår reception, där man bokar en telefontid till behandlare på BUP. Vid detta telefonsamtal får man beskriva vilket problem man önskar få hjälp med. För att vi ska kunna bedöma vilka möjligheter vi har att erbjuda BUP-kontakt är detta samtal väldigt viktigt så att vi får rätt information, detta telefonsamtal kan ta upp till 1 timme.

Om man kommer överens om ett besök på BUP innebär det att man kommer på ett första besök för fortsatt ömsesidig orientering/information som ligger till grund för planering av eventuell fortsatt BUP-kontakt. Om det behövs och beslutas om fortsättning, kan man sättas på väntelista, erbjudas en korttidskontakt eller få fortsatt behandling i ett av våra behandlingsteam eller mellanvårdsteam.

Behandlingsformer

 • Rådgivande och stödjande samtal
 • Familjeterapi
 • Barnorienterad familjeterapi
 • Gruppverksamhet
 • Kristerapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Dialektisk beteendeterapi
 • Medicinsk behandling
 • Sjukgymnastik

 

NP-team Öster

NP-team öster hjälper barn som har, eller misstänks ha neuropsykatriska funktionshinder, t. ex ADHD, Asperger syndrom eller Tourettes syndrom.

 • Vi gör utredningar vid behov.
 • Vi följer upp utredningar med information, strategier och förklaringar.
 • Vi ger stöd och information till barnet och/eller familjen.
 • Vi gör behandlingsinsatser utifrån barnets behov.
 • Vi medicinerar vid behov.
 • Vi ber stöd och information till barnets skola och lärare eller annat viktigt nätverk.
 • Vi hjälper till med vissa hjälpmedel.

 • Av/omboka tid

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Begär intyg

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Förnya recept

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Kontakta mig

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Synpunkter och klagomål