ייִדיש/Jiddisch hebreisk skrift

תּקנות און רעכט

Regler och rättigheter - jiddisch

Current articles

Visa innehåll som:
מינאָריטעט שפּראַך רעדערDu som talar ett minoritetsspråk - jiddisch

אױב איר געהערן צוּ אַ נאַציאָנעלע מינאָריטעט, האט איר דעם רעכט, אין געוויסע פֿאַלן, צוּ ניצן אײַער שפּראַך אין קאָנטאַקט מיט דעם אָפּהיטוּנג צענטער. לײענט דאָ װאָס גייט אן אין פֿאַרשיידענע סיטוּאַציעס.

To the top of the page