2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se

2021-01-18 mellan 23:00-24:00 utför vår leverantör service som kan påverka 1177.se. Prova att återkomma till våra tjänster efter 15 minuter om du upplever störningar.

Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

תּקנות און רעכט

מינאָריטעט שפּראַך רעדער

Du som talar ett minoritetsspråk - jiddisch

אױב איר געהערן צוּ אַ נאַציאָנעלע מינאָריטעט, האט איר דעם רעכט, אין געוויסע פֿאַלן, צוּ ניצן אײַער שפּראַך אין קאָנטאַקט מיט דעם אָפּהיטוּנג צענטער. לײענט דאָ װאָס גייט אן אין פֿאַרשיידענע סיטוּאַציעס.

.Läs texten på svenska här

ספּעציעל באַדינגונגען גייען אן אין געוויסעגעגנטער פֿוּן דעם לאַנד. כּדי צוּ באַקוּמען אינפֿאָרמאַציע װעגן אײַער געגנט, מאַכט זיכער אז איר האָט אױסגעקליבן די ריכטיגע געגנט אין דעם געגנט אױסקלײַבוּנג אין אױבן פֿוּן דעם בלאט.

To the top of the page