Råd om läkemedel

Resa med läkemedel

Det är bra att veta vilka regler som gäller om du bor i Sverige och behöver ta med läkemedel när du ska resa utomlands. Detsamma gäller om du kommer till Sverige med läkemedel som du har köpt utomlands.

En person håller i ett pass.
Du kan visa att läkemedlet är ditt genom att ditt namn finns på apoteksetiketten.

Det är bra att förbereda sig i god tid före resan. Det gäller särskilt om du reser med läkemedel som är klassade som narkotika eller som dopning.

Du ska kunna visa att läkemedlen är dina

Du måste alltid kunna visa att ett receptbelagt läkemedel är för eget bruk och för att behandla din sjukdom. Det kan du göra genom att ha med dig en lista på dina recept eller ett läkarintyg, gärna på engelska. Du kan också visa att läkemedlet är ditt genom att det har en apoteksetikett med ditt namn på. Du kan få en lista på dina recept utskriven på ett apotek.

Du kan ha flytande läkemedel i handbagaget när du ska flyga, till exempel insulin. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats om vad du ska tänka på när du flyger med flytande läkemedel.

Resa från Sverige med läkemedel

Reglerna för att resa med olika typer av läkemedel skiljer sig åt mellan länder, även inom EU. Till exempel kan mängden läkemedel som du får ta med dig vara olika. Kraven på intyg kan också skilja sig åt.

Kontakta landets ambassad i Sverige för att få reda på vad som gäller i det land som du ska besöka. Regeringskansliet har en så kallad diplomatlista som innehåller kontaktuppgifter till ambassader i Sverige.

Läs mer om att resa med läkemedel på Läkemedelverkets webbplats och på Tullverkets webbplats.

Resa från Sverige med narkotikaklassade läkemedel

Många länder har särskilda regler för narkotikaklassade läkemedel. Exempel på sådana läkemedel är vissa smärtstillande läkemedel, vissa sömnmedel och vissa läkemedel som används vid ADHD.

Intyg behövs om du ska resa inom Schengen

Du behöver ett så kallat Schengenintyg om du reser med narkotikaklassade läkemedel till ett land inom Schengen. På EU:s officiella webbplats kan du läsa om vilka länder som ingår i Schengen.

Du kan få ett Schengenintyg utskrivet på ett apotek. Med intyget får du ta med ett narkotikaklassat läkemedel för högst 30 dagars användning. Det behövs ett intyg per narkotikaklassat läkemedel.

Läs mer om Schengenintyget på Läkemedelsverkets webbplats.

Kontakta ambassaden om du ska resa utanför Schengen

Om du ska resa till ett land utanför Schengen behöver du ta reda på vad som gäller för det landet. Det gör du genom att kontakta landets ambassad i Sverige. Tänk på att en del länder som ingår i EU inte ingår i Schengen.

Resa från Sverige med dopningsklassat läkemedel

Varje land har egna bestämmelser för hur mycket dopningsklassat läkemedel du får ta in. Kontakta landets ambassad i Sverige för att ta reda på vad som gäller för det land som du ska resa till.

Med dopningsklassat läkemedel menas följande:

  • syntetiska anabola steroider
  • testosteron och testosteron-liknande ämnen
  • tillväxthormon
  • kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och testosteron-liknande ämnen eller av tillväxthormon.

Resa till Sverige med läkemedel

Det finns olika regler för hur mycket läkemedel du får ta med dig till Sverige, beroende på om du reser från ett land inom eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. I EES ingår EU-länderna, samt Island, Lichtenstein och Norge.

Du får ta med dig läkemedel för ett års användning om du reser från ett land inom EES.

Du får ta med dig läkemedel för tre månaders användning om du reser från ett land utanför EES.

Resa till Sverige med narkotikaklassade läkemedel

Hur mycket narkotikaklassade läkemedel som du får ta med dig från utlandet beror på vilken narkotikaförteckning läkemedlet tillhör, vilket land du reser från och om du är bosatt i Sverige.

Du kan använda Läkemedelsverkets söktjänst Läkemedelsfakta för att ta reda på om ett läkemedel klassas som narkotika, och då vilken förteckning läkemedlet tillhör. Du kan antingen söka på läkemedlets namn eller på det verksamma ämnet. Du kan också fråga på ett apotek.

Om du reser från ett annat land inom Schengen

Följande gäller om du är bosatt i Sverige och reser med narkotikaklassade läkemedel till Sverige från ett annat land inom Schengen:

  • Du får ta med dig läkemedel för högst fem dygns användning om läkemedlet tillhör förteckning II och III.
  • Du får ta med dig läkemedel för högst tre veckors användning om läkemedlet tillhör förteckning IV eller V.

Du som är bosatt i ett annat land inom Schengen får ta med dig narkotikaklassade läkemedel så att läkemedlen räcker för din vistelse i Sverige. Du får ta med dig för högst 30 dygns användning, även om du ska stanna längre. Vissa läkemedel behöver också ha ett Schengenintyg.

Om du reser från ett land utanför Schengen

Följande gäller om du är bosatt i Sverige och reser med narkotikaklassade läkemedel till Sverige från ett land utanför Schengen:

  • Du får ta med dig läkemedel för högst fem dygns användning om läkemedlet tillhör förteckning II och III.
  • Du får ta med dig läkemedel för högst tre veckors användning om läkemedlet tillhör förteckning IV eller V.

Samma regler gäller alltså för dig som är bosatt i Sverige, oavsett om du reser från ett land inom Schengen eller utanför Schengen.

Du som är bosatt utanför Schengen får ta med högst 90 dygns användning av narkotikaklassade läkemedel som tillhör förteckning IV och V. Läs på Läkemedelverkets webbplats hur du ska göra om du behöver mer läkemedel än vad som anges här.

Resa till Sverige med dopningsklassade läkemedel

Du får ta med dopningsklassat läkemedel för 14 dygns användning.

Hämta ut läkemedel på recept i Europa

Du kan hämta ut läkemedel på recept inom hela EES-området, det vill säga EU samt Norge, Island och Lichtenstein. Receptet måste vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EES-området. Receptet måste innehålla lite mer information än om du hämtar ut ett svenskt recept i Sverige. Till exempel ska adress till förskrivarens arbetsplats och fullständiga kontaktuppgifter till förskrivaren finnas med. Det finns också regler för hur läkemedlets namn, styrka och mängd ska skrivas på receptet.

Mer på 1177.se

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

ICE – nödnummer till närstående i mobilen

Sjukvårdspersonal kan snabbt behöva komma i kontakt med dina närstående, till exempel vid olyckor eller om du hastigt blir sjuk. Spara därför telefonnummer till närstående i mobilen och döp kontakterna till ICE.

Reseapotek

Vad du tar med dig i ett reseapotek kan variera beroende på vilket land du reser till och hur lång tid du är borta.

Till toppen av sidan