Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid pollenallergi

Du som har pollenallergi kan behöva behandling. Det går inte att stoppa kroppens allergiska reaktioner mot pollen helt och hållet, men läkemedel kan dämpa besvären.

Genom att använda läkemedel brukar det gå att leva som vanligt och vistas utomhus trots att det finns pollen i luften.

Läkemedel som används vid pollenallergi

Här är några exempel på olika typer av läkemedel som används vid pollenallergi:

 • antihistaminer
 • kortisonsprej för näsan
 • kromoner
 • kortisontabletter eller kortison i spruta
 • allergen immunterapi AIT, som är en allergivaccination i spruta eller tabletter som läggs under tungan.

Medicinera när pollen finns i luften

Du som brukar ha besvär av pollenallergi kan ta läkemedel under den period som pollen finns i luften. I Sverige varierar tiden för pollenspridning beroende på var i landet du är.

 • Börja ta läkemedel någon vecka innan du brukar få besvär vid björkallergi eller lövträdsallergi.
 • Börja ta läkemedel i början av juni om du har besvär av gräspollen.
 • Börja ta läkemedel från slutet av juli om du har besvär av gråbopollen.

Följ gärna pollenrapporten när du planerar medicineringen, speciellt om du reser mellan olika delar av landet.

Vilka läkemedel används?

Vid lindrig pollenallergi kan antihistamintabletter vara tillräckligt. En del kan behöva komplettera med nässprej med antihistaminer eller kortison för att dämpa symtomen ytterligare. Det finns även nässprej med både antihistamin och kortison. Nässprej har även förebyggande effekt och ska tas regelbundet. Kliande och svullna ögon går att behandla med ögondroppar. Hostar du och har andningsbesvär med pipande andning kan du behöva astmabehandling.

Ibland kan du behöva flera läkemedel

Du kan ha besvär från både ögon, näsa och luftrör. Då kan du behöva kombinera antihistamintabletter, nässprej och ögondroppar samtidigt. Många läkemedel kan du köpa utan recept. Du kan fråga på din vårdcentral eller apotek om du vill veta mer.

Undvik avsvällande sprejer

Undvik receptfria avsvällande sprejer som används mot nästäppa vid förkylning. De hjälper inte mot allergiska näsbesvär. De kan istället förvärra symtomen om de används längre tid än rekommenderat.

Skölj och rensa näsan

Ibland kan det hjälpa att bara skölja och rensa näsan från pollen och andra irriterande ämnen.

Du kan göra koksaltlösning själv genom att blanda ett kryddmått salt i en deciliter vatten. Vattnet behöver inte kokas upp, men det kan kännas bättre om lösningen är ljummen när du använder den. För att få in koksaltlösningen i näsan kan du använda en speciell nässköljare eller en liten plastspruta som finns att köpa på apotek.

Du kan också köpa färdig koksaltlösning eller koksaltsprej på apotek. Du kan även pröva mjukgörande nässprej med sesamolja om näsan känns torr och irriterad.

Vilka läkemedel ska jag välja?

Vilken allergibehandling som passar bäst är olika från person till person och du kan behöva pröva dig fram.

Du som har lätta eller måttliga besvär

Den behandling som oftast är bäst att börja med är antihistaminer i tablettform som inte gör dig trött, till exempel loratadin eller desloratadin. De brukar hjälpa inom en timme. Vid otillräcklig effekt kan tillägg av sprej med antihistamin hjälpa. Nässprej med kortison är ofta effektivt och kan vara bra om du har mycket nästäppa. För att ytterligare dämpa symtomen kan nässprej med kombination av antihistamin och kortison vara effektivt.

Ögondroppar

Antihistamin i form av ögondroppar är ett bra alternativ om du mest har besvär från ögonen.

Ögondroppar som innehåller kromoner kan vara ett alternativ. Använd ögondropparna vid behov eller dagligen om du har regelbundna symtom.

Du som har svåra besvär

Vid svårare besvär är det viktigt att du tar läkemedel regelbundet. 

Om du trots all medicinering får mycket svåra besvär kan du ibland få en kort kur med kortisontabletter på några dagar. Det är något du vid behov kan diskutera med din läkare.

Du som har astmabesvär behöver även läkemedel vid astma.

Allergen immunterapi, AIT

Allergen immunterapi kan vara ett alternativ om du regelbundet använder tabletter, nässprej och ögondroppar men ändå har svåra besvär.

Det är en förebyggande behandling som måste startas i god tid innan pollensäsongen. Prata med en läkare om du har svåra besvär eller ökade besvär med astma under pollensäsongen.

Barn som är allergiska

De allra yngsta barnen har sällan besvär av pollenallergi men problemet ökar med åldern. Det finns receptfria allergiläkemedel även för barn. De vanligaste antihistaminerna finns i flytande form och kan oftast användas även i låga åldrar.

Det varierar från vilken ålder som de olika läkemedlen kan användas. Vissa ögondroppar kan ges till riktigt små barn om det behövs. Ofta finns åldersgränser för läkemedlen angivna på förpackningen. Behöver du hjälp med att välja allergiläkemedel till barn kan du kontakta en läkare eller fråga på ett apotek.

Läs mer: Att ge läkemedel till barn.

Du som är gravid eller ammar

Det är vanligt att man blir mer täppt i näsan under en graviditet, eftersom slemhinnorna i kroppen svullnar. Rådgör med en barnmorska eller läkare om du inte har haft problem med pollenallergi tidigare.

Nässprejer mot allergi

Du som är gravid eller ammar kan använda receptfri nässprej som innehåller levokabastin.

Ögondroppar mot allergi

Du som har besvär från ögonen kan använda receptfria ögondroppar mot allergi som innehåller de verksamma ämnena natriumkromoglikat eller levokabastin.

Tabletter mot allergi

Erfarenheten visar att du kan använda antihistamintabletter som innehåller desloratadin eller loratadin när du är gravid eller när du ammar.

I bipacksedlarna rekommenderas inte användning under graviditet och amning på grund av begränsad kunskap. Men numera har desloratadin och loratadin använts av många som är gravida eller ammar under många år, och det finns ingenting som tyder på att läkemedlen skulle skada barnet.

Erfarenheten visar att du kan använda antihistamintabletter som innehåller cetirizin när du ammar. I bipacksedlarna rekommenderas inte amning på grund av begränsad kunskap. Men numera har cetirizin använts av ett stort antal ammande kvinnor och inget tyder på att läkemedlet skulle skada barnet. Prata med din barnmorska eller läkare om du känner dig osäker.

Antihistaminer

Histamin är ett ämne som finns i kroppens vävnader. När du är allergisk känner kroppen igen pollen som fastnar i ögonen eller näsan, och släpper ut histamin från så kallade mastceller i slemhinnorna. Histaminet gör att en allergisk reaktion startar och du får besvär som klåda och svullnad i näsan och ögonen.

Antihistaminer gör att besvären som du får av histaminet minskar. Det brukar räcka med att ta receptfria antihistamintabletter om du har lätta allergiska besvär.

Läkemedlet gör att du snabbt känner dig bättre. För många kan det räcka med några få doser, andra kan behöva ta läkemedlet varje dag under en större del av pollensäsongen för att vara utan besvär. Antihistaminer finns som tabletter, nässprej, ögondroppar och i flytande form.

Antihistamintabletter fungerar ofta bra mot klåda och rinnsnuva, men betydligt sämre mot nästäppa. Läkemedlen hjälper även om du tar dem en längre period.

Biverkningar

Antihistaminer brukar ge få och lindriga biverkningar. Slemhinnorna i näsan och ögonen är irriterade på grund av allergin och ibland kan man uppleva att nässprej och ögondroppar irriterar ytterligare. Detta brukar oftast inte vara något större problem. Det förekommer att nässprej med kortison kan orsaka näsblod.

Trötthet, muntorrhet och huvudvärk är angivna som biverkningar vid användning av antihistaminer. Det är också svårt att skilja ut den trötthet som orsakas av allergi och vad som eventuellt orsakas av behandlingen. Trötthet i sig är inte ett stort problem med de antihistaminer som oftast används.

För att slippa eller minska biverkningar kan du pröva att byta till ett annat läkemedel med antihistamin.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Du kan behöva fler läkemedel om du har en kraftig allergi och antihistamin inte lindrar besvären. Du kan också ha en vanlig förkylning som läkemedlet inte hjälper mot. Kontakta en läkare eller fråga på ett apotek om du känner dig osäker.

Exempel på antihistaminer som används vid pollenallergi

Läkemedel som innehåller följande ämne:

 • cetirizin 
 • desloratadin
 • ebastin
 • emedastin
 • fexofenadin
 • klemastin
 • ketotifen
 • levokabastin
 • loratadin 
 • olopatadin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Kortison för näsan

För att dämpa den allergiska inflammationen i näsans slemhinna kan du använda nässprej med kortison. Det gör att du får mindre besvär av rinnsnuva, nysningar, klåda och svullnader som ger nästäppa. Nässprej med kortison brukar fungera särskilt bra mot just nästäppa.

Det tar några dagar innan kortisonsprej ger full effekt. Du bör ta läkemedlet varje dag en längre period, helst hela pollensäsongen för att få så bra hjälp som möjligt.

Biverkningar

Kortison som du tar i näsan ger få biverkningar. Om du använder läkemedlet under en längre tid kan du ibland bli lite irriterad i näsan och få näsblod. Det har delvis att göra med hur du tar läkemedlet. För att undvika irritation i näsan ska sprejen riktas mot den yttre näsväggen och inte mot mellanväggen, där du är mer känslig och lättare blöder.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Behandling med kortison i näsan räcker inte alltid. Det kan bero på att du har mycket svåra besvär av allergin. Då kan det vara bra att pröva att kombinera kortison med andra läkemedel. Det kan också bero på att besvären inte orsakas av allergi utan till exempel av en infektion. Du kan kontakta en läkare för att få råd om allergiläkemedel inte hjälper.

Exempel på kortison för näsan som används vid pollenallergi

Läkemedel som innehåller följande ämne:

 • budesonid
 • flutikason
 • mometason
 • triamcinolon.

Du kan också pröva ett kombinationsläkemedel om du inte är nöjd med effekten:

 • flutikason, som även innehåller antihistaminen azelastine
 • mometason, som även innehåller antihistaminen olapatadin.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Kromoner

Det är inte klarlagt hur kromoner fungerar, men förmodligen hindrar läkemedlen så kallade mastceller i blodet från att sätta igång en allergisk reaktion. Kromoner används förebyggande i form av ögondroppar mot allergi och andra överkänslighetsreaktioner. Läkemedlet verkar ganska snabbt men du behöver ta läkemedel varje dag under hela pollenperioden för att den ska hjälpa. Du får bäst resultat om du börjar använda kromoner en tid innan pollensäsongen.

Att tänka på när du använder kromoner

Du kan använda kromoner när du är gravid och ammar.

När det gäller barn finns ofta anvisningar om åldersgränser på läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker.

Biverkningar

I början av behandlingen kan en del till exempel bli lite irriterade i ögonen.

Varför känner jag mig inte alltid bättre?

Ofta räcker det inte med kromoner för att slippa besvär av pollenallergi. Då kan du behöva byta till eller kombinera med andra läkemedel, till exempel antihistaminer.

Exempel på kromoner som används vid pollenallergi

Läkemedel som innehåller följande ämne:

 • kromoglicin 
 • natriumkromoglikat.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Kortisontabletter och kortisonsprutor

Du kan fortfarande ha mycket besvär, trots att du får behandling med antihistamin, kortison för näsan och kanske ögondroppar med antihistaminer eller kromoner. Då kan du få kortisontabletter som verkar i hela kroppen. Kortison dämpar inflammationen så att vävnaden i slemhinnan kan läka. En behandling med kortisontabletter är ofta effektiv mot de allergiska besvären. Behandlingen bör endast tas under en kortare tid.

Kortison i spruta verkar också i hela kroppen men används allt mindre, eftersom det kan ge mer biverkningar. Dessutom sitter effekten i onödigt lång tid. Läkemedlet rekommenderas därför inte, men det finns vissa undantag.

Du kan ta kortisontabletter på morgonen några dagar i rad. 

Här kan du läsa mer om behandling med kortison.

Exempel på kortisontabletter som används vid pollenallergi

Läkemedel som innehåller följande ämne:

 • betametason
 • prednisolon.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Allergen immunterapi

Du som har haft svåra allergiska besvär kan i vissa fall behandlas med allergivaccination, som också kallas allergen immunterapi. Vaccinering vid pollenallergi innebär att kroppens immunförsvar långsamt får vänja sig vid det slags pollen du är allergisk mot. 

Behandlingen ger oftast en lindring av besvären. Helt bra blir du oftast inte men effekten blir vanligen bestående. Det går att vaccinera sig mot olika slags pollen samtidigt.

Vid björkpollenallergi, gräspollenallergi eller kvalsterallergi kan du bli vaccinerad med en metod i form av tabletter som läggs under tungan. Då tar du en tablett om dagen under minst tre år.

Här kan du läsa mer om allergen immunterapi.

Exempel på allergivaccin som används vid pollenallergi

Läkemedlen finns både i form av vaccin och tabletter:

 • Alutard
 • Grazax
 • Itulazax.

Övriga läkemedel

Det finns andra typer av läkemedel i form av nässprej vid pollenallergi, till exempel antikolinerga läkemedel. Dessa nässprejer används också mot rinnsnuva.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan