Vård om du kommer från ett annat land

Tolkning till mitt språk

Du kan vid behov få tillgång till tolk om du inte pratar svenska eller har svårt att förstå informationen på svenska. Det gäller både vid besök hos hälso- och sjukvården och tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Ett vårdbesök med tolk.
En tolk arbetar med att översätta mellan olika språk.

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan olika språk.

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Det är inte bra att ditt eller en släktings barn tolkar. Det är lätt att det då blir missförstånd i samtalet med läkare och vårdpersonal.

Den här texten finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Olika typer av tolkmöten

En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår informationen och kan påverka din vård. Tolken kan också hjälpa dig att ställa frågor och översätta vårdpersonalens svar. Tolkhjälp ska vården kunna erbjuda dig även om vårdgivaren är privat och upphandlad av regionen. Det gäller också tandvård.

Ett möte där en tolk är med kan gå till på olika sätt. Här är några exempel:

  • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Du, vårdpersonalen och tolken har kontakt genom en kamera och dator, så kallad videotolkning.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdscentralen, BVC.

Fråga vårdpersonalen vilken typ av tolkning som du kan få.

När du behöver tolk

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk redan när du bokar ditt besök eller i god tid innan besöket. Tala även om vilket språk det gäller.

Du kan använda den här språkkartan i pdf-format för att visa vilket språk du behöver tolkning till.

Du måste avboka besöket och tolken om du inte kan komma till ditt vårdbesök. I en del regioner får du betala kostnaden för tolken om du inte avbokar. Hur avbokningen går till varierar mellan regionerna. Fråga vårdpersonalen vad som gäller.

Västra Götaland

Tolk i Västra Götaland

Så här beställer du språktolk

Om du inte förstår svenska har du rätt till en tolk när du besöker vården. Tala om att du behöver en tolk när du bokar tid. Personalen ordnar då så att en tolk används vid besöket.

Tjänsterna är gratis och ger service dygnet runt, årets alla dagar.

För att vara säker på att tolkningen utförs på rätt sätt använder Västra Götalandsregionen alltid utbildade tolkar.

Telefontolkning på andra språk

När du har ringt 1177 och följt ett knappval för tolk, kommer du direkt till en tolk på det språket du valt.
Tolken ringer upp 1177 där en sjuksköterska svarar och ett tolksamtal startar. Ska tolk användas ska samtalet föras på det språk du har valt och inte på svenska.
Om ditt ärende är livshotande ska du ringa 112.

Tolk finns tillgänglig följande tider:

  • Arabiska - alla dagar klockan 08:00-22:00 
  • Persiska - vardagar klockan 08:00-17:00
  • Ryska - vardagar klockan 08:00 - 17:00
  • Somaliska - vardagar klockan 08:00-17:00

Översätter inte skriven information

Tolkar översätter i de flesta fall bara det som sägs, inte skriven text. Här på 1177.se finns information på flera språk, till exempel om barnsjukdomar och om hur vården fungerar.

Mer på 1177.se

Du som talar ett minoritetsspråk

Du som tillhör en nationell minoritet har i vissa fall rätt att få använda ditt språk i kontakt med vården. Läs om vad som gäller i olika situationer.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan