Region Västmanland ställer in alla planerade operationer vid sjukhusen i Västerås och Köping. Personal på sjukhusen informerar berörda patienter om återbud via telefon.

Har du frågor kring din planerade operation? Kontakta då din mottagning eller klinik. Du hittar kontaktinformationen på din kallelse.  

Det är uteblivna leveranser av kritiska sjukvårdsartiklar som orsakat läget i Region Västmanland.


SJUKRESOR OCH FÄRDTJÄNST

Sjukresor i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska sjukresan ske med buss, tåg eller egen bil.

Reseersättning för sjukresor

Du som är folkbokförd i Västmanlands län kan få ersättning för resor från din folkbokföringsadress till läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandvård inom länet, om besöket sker hos en giltig vårdgivare. För resor utanför länet kan du få ersättning om du har en specialistvårdsremiss eller remiss avseende vårdgaranti.

Resa med kollektivtrafik eller egen bil

Om du åker med buss eller tåg får du ersättning för hela resekostnaden. Åker du i egen bil kan du få ersättning för en del av resekostnaden. Resor med egen bil ersätts med 1,70 kr/km för den del av enkelresan som överstiger 40 km (80 km vid resa tur och retur). Resekostnaden för egen bil räknas inte in i ditt högkostnadsskydd.

Reseersättningen för buss, tåg eller egen bil kan hos vissa vårdgivare kvittas direkt mot den avgift du betalar för ditt vårdbesök.

Sjukresan kan även ersättas i efterhand. Har du rest med tåg eller buss skickar du in ditt originalkvitto/intyg från vårdbesöket tillsammans med biljetterna från resan i original. Har du rest med bil skickar du in ditt originalkvitto/intyg från vårdbesöket.

Skicka din ansökan om ersättning till:

Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Sjukresor
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås

Kostnader för sjukresor äldre än ett år ersätts inte. Ersättning under 50 kr betalas inte ut, men du kan samla sjukresekvitton så att summan för utbetalningen uppgår till minst 50 kr.

Bokade sjukresor

Kan du av hälsoskäl inte resa med kollektivtrafik eller bil? Då kan du ha rätt till en bokad sjukresa med taxi eller speciellt anpassat fordon. Ring beställningscentralen på telefon 020-21 21 21 helst senast dagen före planerat besök.

Beställningsoperatören kommer att ställa frågor om ditt hälsotillstånd för att avgöra med vilket färdmedel resan ska ske.

Resa med taxi eller speciellt anpassat fordon

När du reser med taxi eller speciellt anpassat fordon samordnas din sjukresa med andra resenärer. En enkelresa kostar 100 kr.

Ingen ersättning för bokade sjukresor 

Kostnaden för taxi och speciellt anpassat fordon är en egenavgift och ersätts inte. Däremot ingår kostnaden i ditt högkostnadsskydd.

Högkostnadsskydd för bokade sjukresor 

Du behöver inte betala mer än 1 800 kronor i egenavgift för dina bokade sjukresor. Detta gäller under en tolvmånadersperiod, räknat från första resan. Ett brev skickas till dig när du kommit upp till beloppet. Egenavgifter för barn som är under 18 år och folkbokförda på samma adress läggs ihop.

Om du är på besök i Sverige

Är du turist på besök i Sverige kan du inte få ersättning för sjukresor med buss, tåg eller egen bil. Kommer du från ett EU-land har du däremot rätt till bokade sjukresor. Vill du veta vad som gäller för dig som kommer från ett annat land, kontakta gärna beställningscentralen på telefon 020-21 21 21.

Har du frågor?

Om sjukresor och vilken ersättning du kan få?

Ring 021-17 53 30 under vardagar eller mejla kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se, skriv ”Sjukresor” i ämnesraden. Våra telefontider är vardagar mellan klockan 10-12.

Om övrig buss- och tågtrafik?

Gå in på vl.se eller kontakta VL på telefon 0771-22 40 00.

Till toppen av sidan