Hjälpmedel för förflyttning

Hjälpmedel för förflyttning

Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta om du har nedsatt förmåga att röra dig. Vanliga hjälpmedel är käppar, rullatorer och rullstolar.

Person i elrullstol framför dörren på en buss. Fotografi.

I den här texten kan du läsa om olika typer av hjälpmedel för förflyttning, och hur det går till att få ett sådant hjälpmedel.

Här kan du läsa mer om olika hjälpmedel i hemmet.

Du kan också läsa allmän information om hur det går till att få ett hjälpmedel.

Olika typer av hjälpmedel för förflyttning

Vilken typ av hjälpmedel du behöver beror på dina behov. Nedan beskriver vi några av de vanligaste hjälpmedlen och tillbehören, men det kan finnas fler alternativ som passar dig. Prata med en arbetsterapeut eller fysioterapeut för att få mer information.

Hjälpmedel för att gå

Här är några exempel på hjälpmedel för dig som behöver stöd för att gå:

 • käppar, med ett eller flera stödben
 • kryckor och tillbehör
 • rullatorer
 • gåstativ, gåstolar och gåbord.

Rullstolar och sittvagnar

Det finns olika typer av rullstolar och tillbehör för dig som inte kan röra benen. Här är några vanliga hjälpmedel:

 • manuella rullstolar, som du själv eller någon annan kan köra
 • sittvagnar för barn
 • elrullstolar och skotrar
 • stårullstolar.

Det finns även olika tillbehör, till exempel speciella drivhjul som underlättar att köra rullstolen om du har nedsatt kraft eller funktion i handen eller armen.

Anpassningar som gör det lättare att röra sig i hemmet

Det kan vara svårt att röra sig över trösklar eller i trappor med ditt hjälpmedel. Med hjälp av olika anpassningar kan du lättare ta dig fram inomhus.

Här är exempel på anpassningar för ditt hem:

 • ramper som kan monteras i mindre trappor och över trösklar
 • lyftplattformar som hissar dig upp och ner för längre trappor med rullstolen.

Du kan läsa mer om andra typer av hjälpmedel i hemmet här.

Lyftar och hjälpmedel för överflyttning

För att förflytta dig mellan till exempel rullstolen och sängen finns det hjälpmedel som kan lyfta och sänka dig. Det finns också hjälpmedel som ger stöd vid överflyttningen. Till exempel kan du behöva något av följande:

 • taklyftar och plattformar för överflyttning mellan till exempel rullstol och säng
 • vridplattor som hjälper dig att rotera stående vid överflyttning mellan till exempel säng och stol
 • lyftbågar och repstegar som du kan använda som stöd och för att dra dig upp ur sängen
 • uppresningsbälten och västar, som hjälper vårdpersonal eller anhöriga att resa dig
 • glidlakan och draglakan, som gör att du lättare kan röra dig eller komma ur sängen.

Hjälpmedel och anpassningar för bil och cykel

Du kan behöva andra typer av hjälpmedel, som det är mer ovanligt att få utskrivna. Det kan till exempel vara anpassningar för att du ska kunna köra bil eller cykla, eller krypvagnar för barn.

Försäkringskassan erbjuder olika bidrag till dig som är i behov av bil av olika anledningar. Det kallas för bilstöd. Läs mer om det hos Försäkringskassan

Vem kontaktar jag om jag behöver ett hjälpmedel?

Du som behöver ett hjälpmedel för förflyttning ska kontakta en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. De är så kallade förskrivare, vilket betyder att de kan skriva ut hjälpmedlet till dig.

Hjälpmedel för skola eller arbete

Om du behöver ett hjälpmedel i skolan eller arbetet kan arbetsterapeuten eller fysioterapeuten hjälpa till att välja hjälpmedel.

Läs mer om hur det går till att få ett hjälpmedel till skolan.

Så går bedömningen till

Tillsammans med dig gör arbetsterapeuten eller fysioterapeuten en bedömning om vilket eller vilka hjälpmedel du behöver. Det kan antingen ske hos förskrivaren, eller hemma hos dig. Du kan i första hand få hjälpmedel som du behöver för att klara av din vardag.

Förskrivaren följer de regler för hjälpmedel som varje region och kommun har.

Du berättar om dina behov och önskemål

Under bedömningen får du berätta vad du har svårt att klara av på grund av din funktionsnedsättning. En närstående kan också vara med och berätta om hur funktionsnedsättningen påverkar ditt liv, om du vill.  

Förskrivaren gör ibland också hembesök för att undersöka vilket eller vilka hjälpmedel som skulle fungera hemma hos dig. Då kan förskrivaren också undersöka vad som kan göras för att anpassa din bostad.

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför första mötet med förskrivaren. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra. Kan du till exempel gå i trappor? Hur fungerar det för dig att laga mat? Hur är det för dig när du är utomhus?

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta din vardag.

Det finns ett urval av hjälpmedel

Varje region har ett sortiment av hjälpmedel som förskrivaren kan välja ur. Baserat på dina behov och vilka hjälpmedel som finns tillgängliga bestämmer förskrivaren vad som ska skrivas ut till dig.

Ibland går det att få ett hjälpmedel utskrivet även om det inte finns med i sortimentet. Det gäller om du har speciella medicinska skäl.

Så går utprovningen till

Efter bedömningen får du prova olika hjälpmedel, för att se vad som passar dig och dina behov bäst. Vissa hjälpmedel får du prova på hjälpmedelscentralen. Där finns det olika modeller och du kan få ett hjälpmedel som är anpassat för dig.

Hjälpmedlet kan levereras hem

Om hjälpmedlet finns i lager och inte behöver anpassas kan du ta med det direkt från förskrivaren eller från hjälpmedelscentralen i samband med utprovningen. Men många hjälpmedel beställs från hjälpmedelscentralen och levereras direkt hem till dig. Det kostar ingenting.

Du kan få hembesök för att installera hjälpmedel

Ska hjälpmedlet användas hemma hos dig hjälper förskrivaren till med att installera det. Det kan till exempel vara en duschstol eller en säng.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Det hjälpmedel som du får utskrivet ska anpassas för dig om det behövs. Du ska också få tillräcklig kunskap för att klara av att använda det. Ibland kan det ta länge att lära sig ett hjälpmedel. Det är förskrivarens ansvar att visa hur det fungerar och ge dig det stöd du behöver. Det kan ske hemma hos dig eller hos förskrivaren.

Du har rätt att vara delaktig

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel för förflyttning så finns det ofta många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Finns det flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig ska förskrivaren informera om det. I sådana fall ska du själv få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina individuella behov.

Du kan ha rätt till tolk om du inte talar svenska. Du kan också ha också rätt till tolk om du till exempel har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Vad kostar det att få ett hjälpmedel?

Den avgift som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar i olika regioner och kommuner. Även avgifter för besök hos förskrivare, utprovning och lån av hjälpmedel varierar beroende på var i landet du bor och vilken typ av hjälpmedel du får förskrivet.

Det är vanligt att få låna hjälpmedel för förflyttning gratis. Beroende på vilket hjälpmedel du behöver så kan det vara regionen, kommunen eller skolan som står för kostnaden.

Hjälpmedel som behövs på arbetsplatsen bekostas av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Kan jag köpa ett hjälpmedel själv?

Ja, du kan köpa ett hjälpmedel själv. Läs mer här om hur du gör det.  

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel så ska förskrivaren följa upp och se till att det fungerar bra för dig att använda det. Det kallas för att hjälpmedlet utvärderas. Du kan sedan använda ditt hjälpmedel så länge som du behöver och så länge som det fungerar som det ska.

I samband med att du får ditt hjälpmedel får du också information om vem du ska kontakta om hjälpmedlet behöver underhållas eller repareras.

Hjälpmedlet ska oftast återlämnas när du inte längre behöver det. Om du flyttar behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om du kan ta med dig hjälpmedlet.

Läs mer på 1177.se

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Du kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt.

Hjälpmedel i hemmet

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta när du ska göra saker hemma och har svårt att röra dig. Det finns bland annat hjälpmedel till toaletten och duschen.

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

Till toppen av sidan