TECKENSPRÅK: REGLER OCH RÄTTIGHETER

Teckenspråk: Så fungerar patientnöjdhetsenkäten

Så fungerar patientnöjdhetsenkäten - svenska teckenspråkInnehållet gäller Jönköpings län

I filmen förklaras varför vi genomför enkäten, hur du fyller i den, att du lämnar uppgifterna anonym, hur resultatet kommer att användas och var du kan läsa resultatet och jämföra resultatet med andra regioner och landsting.

Teckenspråk: Så fungerar patientnöjdhetsenkäten

Till toppen av sidan