Tandvård

Tandvård i Sverige om du kommer från ett annat land

Tandvård om du kommer från ett annat land - svenska lättläst

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som har en svensk försäkring för tandvård. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilket land du kommer ifrån.

Du kan läsa en längre version av texten här.

Du som är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige kan läsa här.

Akut eller planerad tandvård

Tandvården kan vara akut eller planerad. Akut tandvård är tandvård som inte kan vänta tills du kommer hem igen. All annan tandvård är planerad.

Det är tandläkaren som bestämmer om du behöver akut tandvård. Ett exempel är om du skadar en tand. Då beror det på hur ont du har och hur länge du är i Sverige.

Du som är från ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien

I EES ingår Norge, Island och Liechtenstein.

Akut tandvård

Visa ditt EU-kort för att få akut tandvård. Då betalar du samma pris som personer som bor i Sverige. Du beställer EU-kort i ditt hemland. Barn ska också ha EU-kort.

Du kan göra på två sätt om du inte har EU-kort:

  • Du kan be om ett provisoriskt intyg från ditt lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan. Det är ett tillfälligt intyg som fungerar på samma sätt som ett EU-kort.
  • Du kan betala hela kostnaden. Ansök sedan om pengar när du kommer hem. Spara alla kvitton från tandläkaren.

Du som är försäkrad i Storbritannien får ett Health Insurance Card. Kortet ger dig samma rättigheter som ett EU-kort.

Planerad tandvård i Sverige

Du behöver ett intyg från ditt hemland om du vill få planerad tandvård i Sverige. På intyget ska det stå vilken tandläkare i Sverige som ska behandla dig och vilken behandling du ska få. Du ansöker om intyget från ditt lands motsvarighet till svenska Försäkringskassan. 

Tandvård om du kommer från ett nordiskt land

Du som är från ett nordiskt land betalar samma pris för akut tandvård som personer som bor i Sverige. Det gäller både om du är i Sverige på semester eller om du bor här. Du behöver visa pass eller id-kort och uppge din hemadress. 

De nordiska länderna är:

  • Danmark
  • Finland
  • Norge
  • Färöarna
  • Grönland
  • Island
  • Åland.

Gratis akut tandvård för barn och ungdomar

Du som är ett barn eller en ungdom från ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien får gratis akut tandvård i Sverige. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23 år. Du behöver visa ditt EU-kort. 

Tandvård för studenter

Du som är från ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien och studerar i Sverige behöver visa ditt EU-kort för att få akut tandvård. Då betalar du samma pris som personer som bor i Sverige.

Utlandssvenskar på besök i Sverige

Du som är svensk medborgare och bor utanför ett EU-land, EES-land, Schweiz eller Storbritannien får betala hela kostnaden för tandvård i Sverige. Det gäller både akut och planerad tandvård.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Texten finns översatt – Other languages

Texten finns översatt till följande språk: 

Українська – Ukrainska

Pусский – Ryska

English – Engelska

Till toppen av sidan