Påverkan av strejk i Region Östergötland.Det här meddelandet avser Östergötland

På grund av strejk är det just nu begränsad tillgänglighet på flera vårdcentraler, kliniker och mottagningar. Det betyder exempelvis längre väntetider, att planerad vård begränsas och att det är svårare att komma fram på telefon och via e-tjänsterna på 1177.se. Läs mer på regionostergotland.se/ro/om-region-ostergotland/vardkonflikten.

Regler och rättigheter

Orosanmälan i Östergötland

Information om orosanmälan till socialtjänsten i Östergötland - svenska lättlästInnehållet gäller Östergötland

Orosanmälan

Om vi som jobbar i vården blir oroliga för att

ett barn inte har det bra måste vi berätta

det för socialtjänsten.

Det finns en lag som talar om att

vi måste berätta det för socialtjänsten.

Det kallas att vi gör en orosanmälan.

 

Varför görs en orosanmälan?

Vi gör en orosanmälan för att du som är förälder eller

du som har vårdnaden om ett barn ska kunna få

stöd och hjälp för dig och barnet om ni behöver det.


När vi som jobbar i vården gör en orosanmälan ska

socialtjänsten bestämma om barnet behöver skydd direkt.

Det får ta som mest ett dygn för socialtjänsten att bestämma det.

Om socialtjänsten är orolig för att barnet är utsatt för våld eller

att det finns våld i familjen börjar de göra en utredning direkt.

Socialtjänsten börjar ofta med att prata med er i familjen för

att kunna bestämma om de ska göra en utredning.


Om socialtjänsten gör en utredning

En utredning får ta som mest fyra månader.

Under utredningen pratar ofta socialtjänsten med

till exempel barnets förskola eller skola.

Socialtjänsten vill veta så mycket som

möjligt om hur ni i familjen har det för att

kunna bestämma om ni behöver stöd och hjälp.

De kan också prata med oss i vården.

Då måste vi berätta för socialtjänsten om

det vi vet om er familj.

När utredningen är klar bestämmer socialtjänsten

vilket stöd eller vilken hjälp er familj eller barnet behöver.


Det är du som är förälder eller du som har

vårdnaden om ett barn som bestämmer om vi som

jobbar i vården ska få veta vad socialtjänsten har bestämt.

 

Till toppen av sidan