Samlad information om covid-19 på lätt svenska

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 - svenska lättläst

Covid-19 är en smittsam sjukdom. En del har en högre risk att bli allvarligt sjuka och dö av sjukdomen. De rekommenderas att vaccinera sig.

Person får plåster på armen efter vaccination
Du får vaccinet med en spruta i armen.

De flesta har redan ett bra skydd mot covid-19. De behöver inte vaccinera sig. Men en del rekommenderas att få vaccin. Det är för att fortsätta att ha ett bra skydd.

På den här sidan kan du se om du rekommenderas att vaccinera dig. Du kan se hur du gör för att få vaccinet.

Rekommendationerna gäller från och med den 1 mars 2024.

Du bestämmer själv om du ska vaccinera dig.

Vaccinationen är gratis för dig om du rekommenderas att vaccinera dig. Det gäller även om du söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd.

Våren 2024 – Vem rekommenderas att vaccinera sig?

Du rekommenderas att vaccinera dig under våren om något av det här stämmer:

 • Du är 80 år eller äldre.
 • Du är 65 till 79 år och behöver hjälp varje dag. Det kan vara hjälp med att tvätta dig och att klä på dig.

En del kan avstå från att vaccinera sig. De har redan ett bra skydd. Men det gäller bara om alla de här tre sakerna stämmer:

 1. Du vaccinerade dig i höstas eller under vintern.
 2. Du vet säkert att du har haft covid-19 efter att du vaccinerade dig senast.
 3. Ditt immunförsvar är bra.

Se till att vaccinera dig om du är osäker på att allt i listan stämmer in på dig.

I höst rekommenderas du att vaccinera dig igen. Läs mer: Hösten 2024 – Vem rekommenderas att vaccinera sig?

Hur gör jag för att få vaccinera mig?

Det är din region som ansvarar för vaccinationen. Välj region högst upp på sidan för att få mer information om vad som gäller där du är. 

Du kan vaccinera dig samtidigt mot covid-19 och vissa andra sjukdomar, till exempel pneumokocker. Du kan behöva betala.

Jämtland Härjedalen

Så här bokar du tid för vaccination i Jämtland Härjedalen

Så här gör du för att få vaccin i Jämtland Härjedalen

Det finns tre olika sätt att få en tid för vaccination mot covid-19.

Vaccinera dig på drop-in – du behöver inte boka tid

Vissa dagar och tider kan du komma till en vaccinationsmottagning utan att boka tid först. Det kallas för drop-in.

Om det inte finns drop-in i närheten av där du är så kan du ringa och boka en vaccinationstid i stället. Om du har svenskt personnummer och e-legitimation kan du också logga in på 1177.se för att boka tid.

Boka tid på telefon

Ring till Region Jämtland Härjedalens bokningstelefon för att få veta vilka dagar och tider du kan vaccinera dig. Telefonnumret till bokningstelefonen är 063-14 22 50.

Du som inte pratar svenska kan ha rätt till tolkning till ditt språk för att få information och boka vaccination. Tala om att du behöver tolkning när du ringer. Tala även om vilket språk det gäller. Då försöker personalen att ta kontakt med en tolk som kan vara med i samtalet. Ta gärna hjälp av någon som du känner om du själv inte kan be om tolk på svenska eller engelska. Vill du också ha tolkning när du vaccinerar dig ska du säga det till personalen som svarar när du ringer till bokningstelefonen.

Boka tid på webben

Om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation kan du logga in på 1177.se för att boka tid för vaccination. Texten i tidsbokningen finns bara på svenska. Behöver du hjälp med översättning kan du be någon du känner som kan svenska.

Så här bokar du tid via 1177.se:

 • Välj en hälsocentral och klicka på den. Du kan välja vilken hälsocentral du vill.
 • Klicka på länken Boka tid för vaccination mot covid-19 som finns under rubriken Våra e-tjänster.
 • Skriv ditt personnummer och välj vilken sorts e-legitimation du vill logga in med.
 • Läs igenom texten och se till att du förstår vad som står i texten. Klicka sedan på Fortsätt. Då kommer du till en sida där du ska svara på några frågor om din hälsa. När du har svarat på frågorna ska du klicka på Nästa.
 • Klicka på Boka tid så ser du om det finns någon ledig tid att boka.
 • När din bokning är klar får du en bekräftelse. I bekräftelsen står det vart du ska åka för att få vaccinationen.

Så här går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i armen.

Det räcker med en spruta, oavsett hur många sprutor du har fått förut.

Men om du har mycket svagt immunförsvar kan du behöva flera sprutor. Då får du sprutorna vid olika tillfällen.

Fråga vårdpersonalen om du undrar något om din vaccination.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller känner dig sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Jämtland Härjedalen

Avboka tiden om du är sjuk

Om du känner dig sjuk ska du avboka din vaccinationstid. Ring till bokningstelefonen på telefonnummer 063-14 22 50 så får du hjälp att avboka din vaccinationstid. 

Hur mår jag efteråt?

Du kan få ont i armen, ont i huvudet eller bli trött det första dygnet efter vaccinationen. Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna. Det kallas biverkningar och är vanligt.

Biverkningarna brukar försvinna inom några dagar.  

Säg till personalen om du känner dig yr eller mår dåligt efter vaccinationen. Risken är liten för allvarliga biverkningar. Det kan vara en större risk att bli allvarligt sjuk om man inte vaccinerar sig.

Hösten 2024 – Vem rekommenderas att vaccinera sig?

Hösten 2024 kommer fler att rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller till exempel dig som är äldre, gravid eller har någon sjukdom som ökar risken att bli allvarligt sjuk.

Det gäller även dig som rekommenderas att vaccinera dig under våren.

Det kommer mer information.

Andra som kan vaccinera sig

Du kan vaccinera dig mot covid-19 om du vill, eller för att en läkare tycker det. Du kan behöva betala för vaccinationen. Även barn kan vaccinera sig.

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan