Samlad information om covid-19 på lätt svenska

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 - svenska lättläst

Covid-19 är en smittsam sjukdom. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du får vaccinet med en spruta i armen.

Det är din region som ansvarar för vaccinationen. Välj region högst upp på sidan för att få mer information om vad som gäller där du är.

Du behöver inte betala för vaccination mot covid-19.

Du bestämmer själv om du ska vaccinera dig.

Informationen i texten gäller för både barn och vuxna.

Läs en längre version av den här texten.

Hur gör jag för att få vaccin?

Alla personer som har fyllt 12 år erbjuds vaccination. En del barn från 5 år kan också få vaccin mot covid-19.

Även du som söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination. Det gäller även dig som studerar eller arbetar i Sverige utan att vara svensk medborgare.

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. 

Jämtland Härjedalen

Så här bokar du tid för vaccination i Jämtland Härjedalen

Så här gör du för att få vaccin i Jämtland Härjedalen

Det finns tre olika sätt att få en tid för vaccination mot covid-19.

Vaccinera dig på drop-in – du behöver inte boka tid

Vissa dagar och tider kan du komma till en vaccinationsmottagning utan att boka tid först. Det kallas för drop-in.

Om det inte finns drop-in i närheten av där du är så kan du ringa och boka en vaccinationstid i stället. Om du har svenskt personnummer och e-legitimation kan du också logga in på 1177.se för att boka tid.

Boka tid på telefon

Ring till Region Jämtland Härjedalens bokningstelefon för att få veta vilka dagar och tider du kan vaccinera dig. Telefonnumret till bokningstelefonen är 063-14 22 50.

Du som inte pratar svenska kan ha rätt till tolkning till ditt språk för att få information och boka vaccination. Tala om att du behöver tolkning när du ringer. Tala även om vilket språk det gäller. Då försöker personalen att ta kontakt med en tolk som kan vara med i samtalet. Ta gärna hjälp av någon som du känner om du själv inte kan be om tolk på svenska eller engelska. Vill du också ha tolkning när du vaccinerar dig ska du säga det till personalen som svarar när du ringer till bokningstelefonen.

Boka tid på webben

Om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation kan du logga in på 1177.se för att boka tid för vaccination. Texten i tidsbokningen finns bara på svenska. Behöver du hjälp med översättning kan du be någon du känner som kan svenska.

Så här bokar du tid via 1177.se:

  • Välj en hälsocentral och klicka på den. Du kan välja vilken hälsocentral du vill.
  • Klicka på länken Boka tid för vaccination mot covid-19 som finns under rubriken Våra e-tjänster.
  • Skriv ditt personnummer och välj vilken sorts e-legitimation du vill logga in med.
  • Läs igenom texten och se till att du förstår vad som står i texten. Klicka sedan på Fortsätt. Då kommer du till en sida där du ska svara på några frågor om din hälsa. När du har svarat på frågorna ska du klicka på Nästa.
  • Klicka på Boka tid så ser du om det finns någon ledig tid att boka.
  • När din bokning är klar får du en bekräftelse. I bekräftelsen står det vart du ska åka för att få vaccinationen.

Så här går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i armen.  Du får stanna kvar 15 minuter när du har fått din spruta. Det är för att se att du mår bra. Ta alla de sprutor som du erbjuds. Då får du ett bra skydd mot covid-19. Du får sprutorna vid olika tillfällen.

Det finns en längre text om hur många sprutor olika personer erbjuds: Hur många gånger rekommenderas jag att vaccinera mig?

Fråga vårdpersonalen om du undrar något om din vaccination.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har feber eller känner dig sjuk. Vänta tills du mår bra igen.

Jämtland Härjedalen

Avboka tiden om du är sjuk

Om du känner dig sjuk ska du avboka din vaccinationstid. Ring till bokningstelefonen på telefonnummer 063-14 22 50 så får du hjälp att avboka din vaccinationstid. 

Hur mår jag efteråt?

Du kan få ont i armen, ont i huvudet och bli trött det första dygnet efter vaccinationen. Du kan också frysa, få feber eller få ont i lederna och musklerna. Det kallas biverkningar och är vanligt hos barn och vuxna som har fått vaccin.

Biverkningarna brukar vara lindriga och försvinna inom några dagar.  

Det är ovanligt med biverkningar av vaccinationen 

Många miljoner människor har vaccinerats mot covid-19. Det är väldigt ovanligt med allvarliga biverkningar efter vaccinationen. Det är mycket större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Du som är gravid eller ammar

Du som är gravid kan bli mycket sjuk av covid-19. För att skydda dig och barnet rekommenderas vaccination. 

Det är ofarligt för barnet i magen. 

Du kan vaccinera dig även om du ammar.

Prata med din barnmorska om du har frågor.

Läs mer om graviditet och covid-19.

Barn och vaccination

Barn kan bli allvarligt sjuka i covid-19, även om det är ovanligt. Barn som är 12 år och äldre erbjuds därför vaccin.

En del barn från 5 år kan också få vaccin mot covid-19. Det gäller om barnet har en allvarlig sjukdom. Det kan till exempel vara en svår lungsjukdom. Prata med läkaren som behandlar barnet om vad som gäller.

Personer som är yngre än 18 år kan behöva ett godkännande från vårdnadshavare för att få vaccin. Kontakta någon på det ställe där vaccinationen sker om du vill vaccinera dig, men inte har ett godkännande.

Du som tidigare har fått en allergisk reaktion

Prata med en läkare om du tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som du behövde söka vård för samma dag. Det kan vara av en vaccination, ett läkemedel eller något du hade ätit. 

Vaccinen är noggrant kontrollerade

Vaccinet mot covid-19 har kontrollerats på samma noggranna sätt som andra vacciner. Miljoner vuxna och barn har fått vaccinet och forskare har studerat effekterna. Vaccinen fortsätter att studeras. 

Du kan få covid-19 även om du är vaccinerad. Men de allra flesta som är vaccinerade blir inte allvarligt sjuka.

Texten finns översatt – other languages

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan