Other languages

Vodena lula (nargila) – opasnija nego što mislite!

Vattenpipa - farligare än man tror! - serbiskaThe content concerns Jönköpings län

Pušenje vodene lule u Švedskoj postaje sve uobičajenije, posebno među mladima. Ali šta je to i koliko je opasno? U ovoj brošuri možete čitati o onome što je danas poznato.

To the top of the page