Calaamada cudurka/cudurka

Iska talaal hargabka

Vaccination mot influensa - somaliskaThe content concerns Östergötland

Hargabku wuxuu noqon karaa cudur halis ah, gaar ahaan adiga aad qabto cudurada hoos ku xusan, aad uur leedahay ama 65 sano jir ka weyntahay. Qofka iska talaalaya ayaa heli doona difaac ka wanaagsan oo fayruska ku lid ah. Haddii aad si kast aha ahaatee aad xanuunsatid ayaad, caadi ahaan aad dareemi doontaa calaamado khafiif ah.

Läs den här texten på svenska

Waxaad halis weyn u tahay inaad ugu jirtaa inaad xanuunsatid oo waa inaad iska talaalsho haddii aad 

  • leedahay mid ka mid ah xanuunadan ama xaaladahan, iyadoo aan loo eegeynin da'daada: 
  1. xanuunada wadana ama sambabada ee qalafsan
  2. cudurada neerfaha muruqyada, naafonimo dhowr ah ama cayil badan oo saameeya
    neefsashadaada
  3. xanuunada beerka ee qalafsan ama kilyaha oo aan shaqeynin
  4. macaanka/sonkorowga
  5. difaaca jidhka oo aad u yaraaday xanuun ama daawo darteed
  • gaadhay 65 jir ama wax ka badan
  • uur le

Waxaad sameyn karto samee si aad khatarta ugu yareyso. Wakhti fiican iska talaal! 

To the top of the page